ADVIES AAN OPSTERLAND: AMBTELIJKE FUSIE MET STELLINGWERVEN
donderdag 26 maart 2015 Beetsterzwaag
 

Het ambtelijke apparaat van de gemeente Opsterland gaat waarschijnlijk binnen afzienbare tijd fuseren met de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de 'Eindrapportage evaluatie OWO-samenwerking' door de drie gemeenten. Het onderzoek evalueert de huidige samenwerking en zet een stip op de horizon.

De drie gemeenten werkten al langere tijd samen en er zijn de afgelopen jaren al positieve resultaten behaald in de OWO-samenwerking. Inmiddels is al één op de vier medewerkers werkzaam voor alle drie de gemeenten. Het resultaat is echter mager aldus adviesbureau Code Samen in hun rapportage. Daarom adviseert het bureau een ambtelijke fusie. De OWO-colleges sluiten aan bij het advies van het bureau en stellen de gemeenteraden voor om de samenwerking daadwerkelijk te intensiveren.

In mei van dit jaar wordt de raden gevraagd om kennis te nemen van de rapportage en het advies van Code Samen. Daarnaast willen de colleges de meningen van de raadsleden peilen over het doorontwikkelen van de samenwerking richting een ambtelijke fusie. De colleges geven aan dat bestuurlijk en politiek draagvlak daarvoor essentieel is. Daarom wordt de raden gevraagd opdracht te geven voor het opstellen van een visiedocument waarin de inhoudelijke en bestuurlijke contouren samen verder worden uitgewerkt. Over het resultaat besluiten de gemeenteraden in november. Voor 1 januari 2016 moet duidelijk zijn hoe de OWO-samenwerking verder gaat.