BESTUURDERS UIT DE REGIO AAN KRIMPONTBIJT
donderdag 26 maart 2015 Burgum
 

Op initiatief van de regio werd donderdagmorgen een ontbijt georganiseerd voor diverse bestuurders van binnen en buiten de regio. De inzet was overduidelijk. Op 8 april a.s. vergadert de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Tijdens die vergadering wordt onder meer gesproken over het aanwijzen van Noordoost Fryslân als krimpregio of als anticipeerregio. En die status zorgt voor extra geld vanuit het Rijk voor de regio.

Om het belang aan te tonen werd een pamflet met cijfers en statistieken, die de noodzaak voor het aanwijzen van de krimpstatus aantonen, aangereikt. Bij het ontbijt waren Aukje de Vries en Hayke Veldman (leden VVD-fractie Tweede Kamer), Albert de Vries, Jacques Monasch en Lutz Jacobi (leden PvdA-fractie Tweede Kamer) en William Segers (Ministerie van BZK) en Henk Harmsma (secretaris landelijk platform anticipeerregio’s) aanwezig. Meye Gildemacher was aanwezig als adviseur vanuit de provincie Fryslân.

Vanuit de regio werd er ontbeten door Wil van den Berg (burgemeester Ferwerderadiel), Roelof Bos (wethouder gemeente Dantumadiel), Max de Haan (wethouder gemeente Achtkarspelen), Henri Geursen (voorzitter Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân) en Marga Waanders (burgemeester Dongeradeel).

 

© WâldNet