STEEDS MEER MENSEN IN DE BIJSTAND
woensdag 11 januari 2012 Burgum
 

Er zijn steeds meer mensen die een beroep moeten doen op de gemeente voor een uitkering. In de WâldNet regio zijn er op dit moment zo'n 4170 mensen afhankelijk van de bijstand. Dit aantal steeg in het afgelopen jaar met 7,5%. De stijging was het grootste in Tytsjerksteradiel en Dantumadiel met resp. een stijgingspercentage van 11,9% en 11,1%. Alle andere gemeenten zien ook voor het derde jaar op rij een stijging.

De financiele crisis is de grote oorzaak van de toename die nu al enkele jaren te zien is in de cijfers. In Noordoost Friesland is de stijging van het aantal uitkeringen in de laatste drie jaar met 35% gestegen waarbij 1081 extra uitkeringen moesten worden uitgekeerd. Voor veel gemeenten zorgt deze toename van uitkeringen voor een flinke kostenpost op de begroting van het komende jaar.

Volgens wethouder Houkje Rijpstra van Sociale Zaken is de hoge stijging van Tytsjerksteradiel te wijten aan het feit dat in haar gemeente relatief weinig mensen een uitkering hebben. In vergelijking met bijvoorbeeld buurgemeente Achtkarspelen heeft Tytsjerksteradiel veel minder mensen in de bijstand. De toename zorgt wel voor een extra kostenpost van ruim 1 miljoen euro over 2011.

De cijfers per gemeente op een rij:

2011-2012

Gemeente

2009 2010 2011 2012
11,9% Tytsjerksteradiel 269 320 395 442
11,1% Dantumadiel 312 339 389 432
8,3% Dongeradeel 417 430 444 481
7,9% Smallingerland 1092 1213 1408 1519
5,2% Kollumerland 167 185 212 223
4,8% Achtkarspelen 477 518 588 616
3,2% Opsterland 355 417 443 457
7,5% 3089 3422 3879 4170

De percentages zijn de stijging van het afgelopen jaar 2011. De cijfers zijn per 1/1 van het aangegeven jaar.