WONINGBOUWPLAN VOOR MUNNEKEZIJL
vrijdag 15 januari 2010 Munnekezijl
 

De gemeente Kollumerland en Woningcorporatie Thús Wonen hebben samen een perceel grond in Munnekezijl aangekocht. Op dit perceel was voorheen midden in het dorp landbouwmechanisatiebedrijf Geertsema BV gevestigd. Beide partijen willen voor het perceel een passend woningbouwplan ontwikkelen. Voordat tot verdere ontwikkeling wordt overgegaan wordt de aanwezige bebouwing gesloopt en vindt er sanering plaats. Hierover zijn door partijen afspraken gemaakt.

De aankoop van de locatie past volgens de gemeente binnen het woonbeleid om waar nodig en mogelijk door inbreiding en herstructurering de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de dorpen 'van binnenuit' aan te pakken. Met het aanpakken van bestaande locaties in de kernen wordt ook geanticipeerd op de op termijn verwachte krimp van de bevolking.

Het tempo van de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Munnekezijl, zoals de verwachte werkgelegenheid vanuit het project Lauwershage en de hiermee samenhangende vraag naar huisvesting in Munnekezijl.

 

© WâldNet | Geertsema verliet deze plek voor een locatie even buiten het dorp