REUNIE REHOBOTHSCHOOL TE HARKEMA
zondag 15 maart 2009 Harkema
 

Op 14 maart 2009 vond er in de Spitkeet in Harkema een reunie plaats van klas 6 (leergang 1972) van de voormalige gereformeerde lagere school, de Rehobothschool te Harkema. Het idee tot het houden van de reunie is ontstaan toen Coby Claus en Seke Douwes in november 2008 na vele jaren weer telefooncontact hadden, waarbij vanzelfsprekend veel herinneringen aan vroeger werden opgehaald. Tot beider verbazing was het redelijk eenvoudig om de lijst met medeleerlingen op te stellen. Vooral Riekje de Boer, een vriendin en klasgenote die nog steeds in Harkema woont en die zij als één van de eersten benaderden, wist met haar onovertroffen speurwerk de ontbrekende gaten op te vullen. En zo gleed o.a. bij 4 families Alma en De Haan, bij 3 families Spinder en bij 2 families Elzinga en Mozes een uitnodiging door de brievenbus. Riekje wist ook de vier nog in leven zijnde leraren op te sporen.

Deze leerkrachten waren blij verrast met het initiatief en hebben onmiddellijk toegezegd dat zij ook komen.

Van de ruim 30 leerlingen zijn er inmiddels 4 overleden. 60% woont nog steeds in Harkema en de rest is uitgezworven. De meesten wonen nog wel in Friesland. Slechts 3 oud-leerlingen wonen buiten Friesland. Een belrondje leverde veelal enthousiaste reacties op, zelfs bij de honkvaste Harekieten.

Hoe is het klas 6 uit 1972 vergaan? De reunie zal daarin duidelijkheid scheppen. Aan de hand van foto’s, poëziealbums, muziek en zelfs breiwerkjes uit die tijd hopen de oud-leerlingen hun geheugens over de lagere schooltijd gezamenlijk op te frissen.

 

Foto: Geert Huisman