Account
Logo
Zoeken
17.7 °C
Onzekerheid financiële toekomst overheerst in Achtkarspelen

Onzekerheid financiële toekomst overheerst in Achtkarspelen

za 18 juni 2022, 12.00 regionaal

BUITENPOST - Het kersvers aangetreden college van Achtkarspelen presenteert op 14 juli de Kadernota 2023-2026 aan de raad. Met de kadernota wordt op basis van actuele ontwikkelingen een financieel doorkijkje gegeven naar de begrotingsbehandeling die later dit jaar plaatsvindt. Ook is inmiddels het resultaat over 2021 bekend.

Jaarrekening

De gemeente sluit 2021 in de jaarrekening af met een positief resultaat van € 2,25 miljoen. De raad wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de reserves van de gemeente. Want hoewel de gemeente er financieel goed voorstaat, wordt zichtbaar dat er zich in toenemende mate donkere wolken samenpakken.

Sociaal Domein

Wethouder Jouke Spoelstra had liever een andere start van het college gezien. “Buiten de oorzaak van veel gemeenten om zijn er flinke financiële uitdagingen. Gemeenten krijgen al jaren veel te weinig compensatie voor de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. Den Haag heeft met tijdelijke oplossingen inmiddels wel verlichting geboden, maar structurele oplossingen blijven vooralsnog uit. De rekening hiervan komt bij de gemeenten te liggen en dat voelt onrechtvaardig”.

Herverdeling gemeentefonds

Voor de uitvoering van taken zijn gemeenten sterk afhankelijk van rijksbijdragen. Spoelstra hierover: “Naast de problematiek in het Sociaal Domein speelt ook een omvangrijke herverdeling van het gemeentefonds. Deze pakt met name voor veel noordelijke gemeenten zeer nadelig uit. Dit geldt ook voor Achtkarspelen. Ondanks stevige kritiek op de systematiek van het model, protesten en lobby’s wordt de nieuwe herverdeling per 2023 toch doorgevoerd.” Wat dit betekent? “Ogenschijnlijk lijkt de herijking gunstig uit te pakken. We ontvangen een hogere compensatie door prijsontwikkelingen op de markt omdat lonen stijgen en producten duurder worden. Maar die hogere compensatie hebben we ook echt hard nodig want ook het peil van onze uitgaven stijgt natuurlijk. Vanaf 2026 zien we bij bijna alle gemeenten een \'ravijn’ in de gemeentefinanciën ontstaan. Ook bij Achtkarspelen. De rijksoverheid moet dus echt met deze problematiek aan de slag”.

Ambities college

Ondanks alle uitdagingen wil het college toch ruimte zoeken om zijn ambities te realiseren. In het gepresenteerde bestuursakkoord Mei-inoar zijn de ambities van het college vermeld. “De sociale basis is belangrijk en we willen dat bestaande voorzieningen blijven bestaan. Er wordt ingezet op o.a. wonen, participatie en sport. Ook economische ontwikkeling staat op het lijstje. Goed werkgeverschap en arbeidsmarkt zijn hierin belangrijke speerpunten. We zien dat ook terug bij de gemeente zelf. Door krapte in de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel aan te trekken. Dat vraagt om een planmatige aanpak en bijhorende inspanningen om onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren”, aldus Spoelstra.

Besluitvorming

Donderdag 14 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota. De kadernota geeft de financiële kaders voor 2023 en vormt daarmee de basis voor de begroting, die de raad in november behandelt.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws