12 °C

Foto: Sietse de Boer | Van links naar rechts op de foto: Luitzen de Vries (Beetsterzwaag), Sijanda Jelsma (Beetsterzwaag), Henk Modderman (Beetsterzwaag), Ria en Cor Hoekmeijer (Gorredijk) en in het midden vooraan burgemeester Ellen van Selm.

Koninklijke onderscheiding voor 5 inwoners Opsterland

ma 26 april 2021 13.00 uur

BEETSTERZWAAG - Vrijdagochtend 23 april bezocht Ellen van Selm, burgemeester van gemeente Opsterland, vijf inwoners. Een bijzonder bezoek want de burgemeester feliciteerde hen met de toegekende Koninklijke onderscheiding en overhandigde - op gepaste afstand - een brief. De officiële uitreiking van de onderscheidingen vond plaats op maandag 26 april.

Onderscheidingen

Twee dames en drie heren kregen een Koninklijke onderscheiding toegekend, alle vijf zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze mensen zetten zich al jarenlang op vrijwillige basis in voor een club, vereniging, instantie, bestuur of voor mensen die hulp of zorg nodig hebben.

Burgemeester Ellen van Selm feliciteerde de volgende inwoners van Opsterland met hun Koninklijke onderscheiding: Luitzen de Vries, Henk Modderman en Sijanda Jelsma uit Beetsterzwaag en het echtpaar Cor en Ria Hoekmeijer uit Gorredijk.

Meneer L.IJ. de Vries uit Beetsterzwaag, geboren op 6 juli 1936

Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Protestantse Gemeente Beetsterzwaag (voorheen de Nederlands Hervormde gemeente te
Beetsterzwaag en te Olterterp)
1971 - 1975 en
1979 - 1984
Lid van de kerkvoogdij. Betrokkene zette zich in voor de organisatie van kerkelijke activiteiten en de bekostiging van de gemeente. Tevens was hij lid van de kerkenraad.
1977 - 1984 en
1997 - 2002
Diaken. Betrokkene zette zich in voor de hulp aan hulpbehoevenden.
1982 - 1986
Lid van de Zendingscommissie. Betrokkene zette zich in voor de fondsenwerving.
1985 - 2018
Lid van de tuinonderhoudsgroep. Betrokkene onderhield de tuinen rondom de Sint Martenskerk of 'Dorpskerk' te Beetsterzwaag en later ook van de Ontmoetingskerk.
1994 - 2019
Vrijwilliger ten behoeve van de Actie Kerkbalans. Betrokkene bracht brieven rond voor de fondsenwerving.
1994 - heden
Coördinator en distributeur van het kerkblad 'Via Pacis'. Betrokkene stuurt de verspreiding via de lokale bezorgers aan.
Overige activiteiten
1985 – 2010
Vrijwilliger bij de zorginstelling Borneroord te Beetsterzwaag (60 cliënten). Betrokkene begeleidde de kerkdiensten voor de bewoners met een beperking.


Meneer H. Modderman uit Beetsterzwaag, geboren op 2 juni 1941

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1999 – 2019
Voorzitter van het Rode Kruis Nederland afdeling Opsterland.
2005 – 2020
Initiator/oprichter/voorzitter van de Stichting Sociaal-Cultureel Vervoer Opsterland. De stichting verzorgt aangepast (rolstoel)vervoer voor inwoners van de gemeente Opsterland. De stichting beschikt inmiddels over 3 vervoersmiddelen en een groep van 50 vrijwilligers die zich inzetten als chauffeur van de plusbussen.
2011 – heden
Voorzitter van de Stichting Platform Vrijwillige Thuishulp Opsterland.
2012 - heden
Medeorganisator van de Stichting Lekker Oud te Beetsterzwaag. De stichting verzorgt maaltijden voor ouderen.

Mevrouw S.D. Jelsma-Koster uit Beetsterzwaag, geboren op 27 december 1957

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1992 – heden
Diaken (1999-2003, 2019-heden) van en vrijwilligster bij de Protestantse gemeente Beetsterzwaag-Olterterp. Betrokkene fungeerde als lid van de werkgroep Oost-Europa en organiseerde mede de uitwisselingen met een Duitse gemeente. Zij fungeerde tevens als lid van de beroepingscommissie voor het aanstellen van een nieuwe predikant (2011-2013, 2017-2018).

1998 – heden
Collectecoördinator bij de Nierstichting.

1999 – heden
Bestuurslid van en vrijwilligster bij de basisschool De Finne te Beetsterzwaag. Betrokkene fungeerde als lid van de ouderraad en verzorgt wekelijks kooklessen.

2003 - heden
Secretaris (2016-heden) van en vrijwilligster bij de Stichting Historisch Beetsterzwaag, voorheen de Werkgroep Historische Rondleidingen.
Betrokkene fungeerde als voorzitter van de werkgroep (2003-2016) tot deze een aparte stichting werd, organiseert en verzorgt de rondleidingen en plant de gidsen in. Daarnaast doet zij onderzoek naar het plaatselijk cultureel erfgoed en publiceert zij haar bevindingen in artikelen en boeken die door de stichting worden uitgegeven. Voorts is zij lid van de werkgroep open monumentendag.


Meneer C. Hoekmeijer uit Gorredijk, geboren op 9 december 1937

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1975 – heden
Vrijwilliger bij en vicevoorzitter (1992-1998)/penningmeester (1998-2000) van de RK Geloofsgemeenschap Sint Paulus te Gorredijk (443 gemeenteleden). Betrokkene zet zich in als klusjesman en heeft o.a. bijgedragen aan de bouw van de klokkenstoel. Alsmede was hij (1993-2003) parochievoorganger en aanspreekpunt van de voorgangersgroep. Tevens verzorgde hij (2000-2011) de ledenadministratie. Voorts verzorgt hij samen met zijn partner de koffie en het opruimen na de diensten en is hij lid van de groep van klokkenluiders.

1990 – 2019
Vrijwilliger bij en penningmeester van de Wereldwinkel Opsterland te Gorredijk. Betrokkene heeft bijgedragen aan de invoer van een klantenpas en een automatisch kassasysteem. Daarnaast fungeerde hij als klusjesman, hij maakte o.a. de stellingkasten en etaleertafels en zette zich in als aanspreekpunt bij de verbouwing.

2001 – heden
Vrijwilliger bij het SeniorWeb Gorredijk. Betrokkene zet zich in als docent bij de computerlessen en workshops. Daarnaast houdt hij wekelijks een inloopspreekuur voor digitale vragen.

2002 – 2019
Vrijwilliger bij de Hoogstambrigade Regio Zuid, onderdeel van het Landschapsbeheer Friesland. Betrokkene was lid van de snoeigroep.

2011 - heden
Vrijwilliger bij de Stichting Freonen fan de Rot. Het doel van deze stichting is het beheren en het in stand houden van een oud zeilschip. Betrokkene verricht renovatiewerkzaamheden. Daarnaast ondersteunt hij bij de wekelijkse avondvaarten.


Mevrouw M.C. Hoekmeijer-Zijp uit Gorredijk, geboren op 17 januari 1938

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1975 – heden
Vrijwilligster bij en bestuurslid (1983-1986) van de RK Geloofsgemeenschap Sint Paulus te Gorredijk (443 gemeenteleden). Betrokkene was lid van de werkgroep vrede ontwikkeling missie (1980-1990) en de werkgroep conciliair proces (1988-1991). Tevens verzorgt zij (sinds 1975) de groenvoorziening in de kerk en is zij (sinds 1989) lid van de bezoekgroep. Voorts is zij lid van de schoonmaakgroep en verzorgt zij samen met haar partner de koffie en het opruimen na de diensten.

1990 – 2015
Vrijwilligster bij de Wereldwinkel Opsterland. Betrokkene ondersteunde bij de oprichting. Daarnaast heeft zij zorg gedragen voor de inkoop. Tevens zette zij zich in als winkelmedewerker en verzorgde zij de maandelijkse cursus cadeaus inpakken. Voorts heeft zij zorg gedragen voor de winkelpresentatie en de etalage die vervolgens door de Winkeliersvereniging benoemd werd tot mooiste etalage van Gorredijk.

1991 - 2020
Oprichtster/secretaris (1999-2005) van het vocaal ensemble Interlude (20 leden). Betrokkene verzorgde het lief en leed gebeuren en maakte o.a. bloemstukken. Tevens zette zij zich in als gastvrouw tijdens de recepties, die bij haar thuis werden gehouden. Voorts verzorgde zij de fotografie bij speciale gelegenheden.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws