2,4 °C

Extra raadsvergadering vanwege miljoenentekort

wo 14 april 2021 18.33 uur

DOKKUM - Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân heeft een extra raadsvergadering ingepland om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de financiën. Er moet naar verwachting 5 tot 7 miljoen euro bezuinigd worden in de komende jaren. De ondergrens van 5 miljoen euro is nodig om de begroting 2022-2025 sluitend te krijgen. De bovengrens is afhankelijk van in hoeverre het rijk de gemeente kort op het gemeentefonds en tegemoetkomt in het sociaal domein.

Om tot een sluitende begroting te komen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen om te bezuinigen. Zo wordt er momenteel onderzocht waar binnen de kapitaalgoederen bespaard kan worden. Er worden besparingsvoorstellen voorbereid waar de gemeenteraad over kan gaan spreken. Ook blijft de gemeente lobby voeren in Den Haag via de VFG en VNG om het financiële onheil te keren. De gemeente denkt dat met name het sociaal domein en de herijking van het gemeentefonds het Noorden onevenredig hard raak.

In de extra raadsbijeenkomst moeten de plannen over de financiële positie en bezuinigingen in aanloop naar de perspectiefnota besproken gaan worden. Uiteindelijk moet op 4 november 2021 een besluit worden genomen. Het gemeentebestuur wil de raad intensief betrekken bij het maken van de bezuinigingsvoorstellen.

 

Regionaal nieuws

2,4 °C

8 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.