10,1 °C

Meer drugslabs opgerold in Noord-Nederland

do 04 maart 2021 10.43 uur

LEEUWARDEN - De politie stuit steeds vaker op drugslabs en dumplocaties van synthetische drugs. De politie laat weten dat het aantal gevonden dumplocaties stijgt in vergelijking tot de rest van Nederland. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2020 van de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production (ERISSP).

Verdubbeling

In 2019 werden er door de politie 6 drugslabs in Noord Nederland ontdekt en in 2020 betrof het aantal 11. Terwijl er landelijk een dalende trend is ingezet m.b.t. dump-locaties stijgt dat juist in Noord-Nederland. In 2019 is er op twee plekken afval aangetroffen, in 2020 is dat aantal toegenomen tot dertien locaties. Ook valt de politie op dat drugsafval vaker wordt bewaard in de drugslabs.

Crystal Meth

Op de aangetroffen productielocaties worden verschillende soorten synthetische drugs geproduceerd. Landelijk gezien is de meest in het oog springende ontwikkeling de stijging van het aantal productielocaties waar methamfetamine werd geproduceerd. Dit is, landelijk gezien, meer dan drie keer zoveel dan in 2019.

Machtspositie

Criminelen die synthetische drugs produceren of verhandelen verdienen daarmee veel geld. Met dit geld, maar ook met geweld en intimidatie proberen zij hun machtspositie te verstevigen. Ze kopen zich in de bovenwereld in en investeren drugswinsten in hun omgeving. Mede daarom geeft de politie in toenemende mate prioriteit aan de aanpak van (synthetische) drugscriminaliteit.

Interventieteams

Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie interventieteams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke effecten aan te pakken. Daarmee investeert de politie onder andere in expertise en haar informatiepositie op het gebied van synthetische drugs.

Vaak wordt de politie door omwonenden getipt op drugslabs. Mensen in de buurt zijn voor de politie belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Om die reden start volgende week de campagne 'Niet onder mijn neus'. Met deze campagne wil de politie burgers bewust maken van het feit dat deze vorm van criminaliteit onder je neus kan plaatsvinden. Via de campagne moeten mensen leren hoe ze een drugslab kunnen herkennen.

Zien, ruiken, horen

Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten.

Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

 

Regionaal nieuws

zaterdag 25 september

Jaarlijkse fruitdag bij de Spitkeet