11.2 °C

Ook miljoenentekort in Noardeast-Fryslân

wo 05 juni 2019 11.52 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân verwacht dit jaar een tekort van bijna 4 miljoen euro. Dat komt onder andere door de stijgende kosten voor jeugdzorg. De totale kostenstijging in het sociaal domein bedraagt 17 procent. Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2018 en de tussentijdse rapportage 2019. De gemeente werkt daarom nu aan maatregelen om de kosten terug te dringen.

Jaarrekening 2018
De jaarrekeningen van 2018 gaan nog over de afrekening van de voormalige gemeenten Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Opgeteld laten ze een negatief resultaat zien van 3,7 miljoen euro. Dit kan worden opgevangen door opgebouwde reserves binnen het sociaal domein.

Het negatief resultaat is een optelsom van meevallers en tegenvallers. De meevallers kwamen van de aan- en verkoop van bouwgrond en de leges voor bouwvergunningen. De tegenvallers kwamen voornamelijk uit het sociaal domein en door een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.)

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal bij de behandeling van de perspectiefnota op 4 juli a.s. de kaders vaststellen die moet leiden tot een sluitende begroting 2020 en de jaren daarna.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws