1,2 °C

Aantal inwoners daalt in WâldNet-regio

do 26 november 2015 14.07 uur

BURGUM -

Het aantal inwoners in Friesland daalt sinds 2011. Volgens het Fries Sociaal Planbureau zet de krimp vooral in in de regio Noord Friesland en Zuidoost Friesland. Gemeenten in deze streken krimpen vooral door een negatief migratiesaldo. Er zijn dan meer mensen vertrokken dan zich hebben gevestigd. Dit speelt onder andere in de gemeenten Achtkarspelen en Dongeradeel in de WâldNet-regio. In slechts enkele gemeenten is de laatste 5 jaar ook sprake van natuurlijke krimp waaronder de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Dit zijn gemeenten met een hoog aandeel ouderen.

Met de krimp van de bevolking verandert de leeftijdsopbouw. De vergrijzing en ontgroening zijn de afgelopen jaren toegenomen en deze trend zet zich naar verwachting voort. Inmiddels is 20% van de Friese bevolking 65-plus. In 2030 zal dit al 27% zijn. Vooral het aantal 75-plussers in Friesland stijgt tot 2030 sterk, met 62%. In alle leeftijdscategorieën tot 65 jaar treedt naar verwachting een daling op. De daling van de bevolking tot 65 jaar betekent dat de bevolking in de productieve leeftijd afneemt. Dit heeft bijvoorbeeld veel consequenties voor de arbeidsmarkt en de organisatie van de zorg.

Hoewel de totale bevolking is gedaald, is het aantal huishoudens overigens wel iets toegenomen. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Prognoses geven aan dat het aantal huishoudens in de komende decennia verder toeneemt, ondanks de voorspelde krimp van de totale bevolking. Voor dit groeiend aantal huishoudens zijn woningen nodig.

Klik hier voor interactieve kaart met migratie-cijfers

 

Regionaal nieuws

1,2 °C

3 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.