28.9 °C

Dokkum: weinig duidelijkheid financiën

vr 06 juli 2012 01.30 uur

DOKKUM - Een bijna vier en een half uur durende raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel over de perspectiefnota, bracht uiteindelijk weinig echte duidelijkheid over de financiële toekomst van de gemeente Dongeradeel. Alle zes partijen in de gemeenteraad kwamen met een compleet ander wensenlijstje dan dat het college van Burgemeester en Wethouders aan ze voorstelde. De gemeenteraad ziet liever investeringen in multifunctionele centra in Anjum en Hantum en stond daarmee recht tegenover het college. Het college kiest bijvoorbeeld liever voor de nieuwbouw van sporthal de Trimmer. De politiek partijen hadden voorafgaande aan de vergadering al uitgebreid alle zaken met elkaar afgestemd en een gezamenlijk amendement gemaakt waar alle partijen aan meededen. Uiteindelijk werd het amendement van de gemeenteraad wel aangenomen, maar komt het college in september eerst nog met een uitgebreide reactie op de voorstellen die de raad aan het college doet.

Nieuwbouw sporthal de Trimmer mogelijk van de baan
Op een groot aantal punten verschilden de partijen van het college. Sporthal de Trimmer was daarbij de meest opvallende. Het college had de voorkeur voor nieuwbouw van de huidige Trimmer uit 1967 en het gymnastieklokaal aan de van Kleffenstraat uit 1960, die zowel technisch als financieel zijn afgeschreven. Jouke Douwe de Vries: “Yn dizze tiden fan ekonomyske krisis en jildkrapte fine wy it net ferantwurde om in soad jild oan in sporthal út te jaan”. Zijn coalitiegenoot was echter veel minder stellig. Lolke Folkertsma (FNP): “Wy kieze foarearst foar renovaasje fan de sporthal mar wy daagje it kolleezje út te kommen ta fernijende oplossings, sawol kwa gebouwen as sportterreinen en foarsjennings. Útgongspunt derby is optimaal gebrûk en konsintraasje fan soartgelikense foarsjennings.” Toch gaven de partijen in het amendement aan te willen gaan voor renovatie van beide hallen voor zo’n 1,9 miljoen euro.

Inzet extra personeel
Veel discussie in de gemeenteraad was er ook over de inzet van extra personeel. De gemeente Dongeradeel kampt ondertussen met een aantal achterstanden op grote projecten. Doordat de raad extra bezuinigen op het ambtelijke apparaat eiste, maar daarnaast wel extra projecten opstartte en veel vragen aan de gemeentelijke organisatie had, vroeg het college om extra personeel in te zetten. De raad wil ook dat voorstel niet honoreren. Daarnaast wil de raad nog niet beginnen om met het aflossen van de lening voor de Centrale As, zodat er voor de raad op korte termijn meer ruimte is om geld te investeren.

Raad wil geld voor MFA’s
In plaats van de investeringen die door het college als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar waren benoemd, had de gemeenteraad hele andere zaken op haar wensenlijstje staan. De raad wil investeringen van ruim 1,2 miljoen euro in een multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum en een investering van bijna 300.000 euro in een MFA in Hantum. Wethouder Boorsma gaf daarbij aan dat de raad in zijn optiek onvoldoende rekening hield met de investeringen in infrastructuur die dan ook onvermijdelijk zijn. Bij het multifunctionele centrum in Holwerd waren die kosten niet meegenomen, wat de gemeente een extra kostenpost van 300.000 euro opleverde. Desondanks hield de raad de wens overeind.

De gemeenteraad deed verder voorstellen om geen extra geld beschikbaar te stellen voor een Klant Contact Centrum, dat sterk door het college werd ontraden omdat dit een wettelijke taak is. Ook werden er bijdragen aan de voedselbank, een fietsbruggetje en fietspad, sociaal noodfonds en het Ecolana project voorgesteld door de gemeenteraad voorgesteld. De discussie over en weer leverde in ieder geval op dat het college in september met een reactie op alle voorstellen van de gemeenteraad komt. Dan wordt mogelijk ook definitief duidelijk of de bijdragen aan de beide MFA’s reëel zijn en of de renovatie van sporthal de Trimmer en de gymzaal voor het voorgestelde bedrag kan.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws