16.1 °C

Scheurtjes in coalitie Dongeradeel

vr 27 januari 2012 00.48 uur

DOKKUM - De drie coalitiepartijen in Dongeradeel lijken een stuk minder eensgezind dan tijdens het aantreden van coalitie in maart van 2010. Dat bleek ook weer tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond. Coalitiegenoten FNP, CDA en Christenunie stemden uiteindelijk allemaal voor een motie die door de FNP in Dongeradeel werd geïnitieerd. Dat ging alles behalve soepel. Zeker als het om publiciteit gaat, zoeken de FNP en de CDA-fractie regelmatig de grenzen op.

Nog voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag gaf Lolke Folkertsma van de FNP-fractie de aanzet. Via Twitter liet hij anderhalve week geleden weten: “Ek Dongeradiel komt op initiatyf FNP mei krêftige moasje tsjin ferkeap hierwenningen”. Voor de motie – die samen met de directie van Thús Wonen werd opgesteld - had Folkertsma ook de steun van de Christenunie en Algemeen Belang Dongeradeel weten te krijgen. Coalitiepartner CDA was echter niet van plan om de motie mee in te dienen tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdagavond. Jurjen van der Meer (CDA): “It liket wol in bytsje gekrenkte trots”. De motie werd uiteindelijk wel aangenomen door de drie indienende partijen en het CDA. VVD en PvdA Dongeradeel stemden tegen.

De motie van de drie partijen ging om het verplicht aanbieden van huurwoningen. Als het aan de minister ligt moeten corporaties verplicht driekwart van hun woningen aan hun huurders te koop aanbieden. De motie was bedoeld om dat regeringsvoorstel onder de aandacht te brengen van de VFG en VNG en een krachtig signaal richting de Tweede Kamer te laten horen. Dat schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat. Kootje Klinkenberg (PvdA): “Wij vinden deze motie volstrekt misplaatst en totaal overbodig”. Ook bij de vereniging Fryske gemeenten (VFG) is het probleem al bekend. “VNG is hjir al hyl drok mei dwaande”, aldus Jurjen van der Meer (CDA). Een motie van Tweede Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Tjeerd van Dekken (PvdA) ging ook over hetzelfde onderwerp. Daarin werd aan de regering gevraagd om overleg te treden met de koepelorganisatie voor woningcorporaties om waar mogelijk te voorkomen dat corporaties hun activiteiten in krimpgebieden beëindigen, dan wel zich terugtrekken uit kleine kernen.

De VVD-fractie was ook kritisch over de gang van zaken. “Wij zijn het ook niet altijd eens met onze grote vrienden in Den Haag, maar daarom werpen we niet direct het beleid omver”, aldus Anton van der Aar. Omdat wethouder Albert van der Ploeg liet weten dat alles wat in de motie stond overeenkwam met zijn ingezette beleid, zwichtte de CDA-fractie ook. Jouke Douwe de Vries: “Wij wolle net dat klinkt dat wij tsjin binne, want ynhâldlik binne wy it wol iens. Wy wolle dat noch wol in kear útsprekke as jim dat sa graach wolle”.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws