0,7 °C

School en ZO-Zorg bundelen krachten

za 22 januari 2011 18.52 uur

GORREDIJK -

De Burgemeester Harmsma School en ZuidOostZorg bundelen de krachten in het begeleiden van Vmbo-leerlingen naar een carrière in de zorg. Doel van het project is de leerlingen zodanig kennis te laten maken met de praktijk, dat zij bewust en onderbouwd een juiste keuze voor een zorgopleiding kunnen maken.

De Burgemeester Harmsma School in Gorredijk is met het project Oan’t Wurk al enkele jaren bezig haar onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het bedrijfsleven. De BHS biedt op school een inspirerende leeromgeving met onder andere lespleinen, waar praktijksituaties zo goed mogelijk worden nagebootst.

In het project Oan’t Wurk voeren leerlingen bovendien buiten school praktijkopdrachten uit bij bedrijven en instellingen. De BHS heeft hiervoor contact met bijna veertig bedrijven en instellingen in en om Gorredijk. Doel van Oan’t Wurk is om de leerlingen uiteindelijk via deze kennismaking met de beroepspraktijk een beter gemotiveerde keuze te laten maken voor een vervolgopleiding.

Samen met ZuidOostZorg-locatie De Miente in Gorredijk maakt Oan’t Wurk nu een verdiepingsslag. Een uitbreiding van het programma praktijkopdrachten geeft leerlingen van de BHS de mogelijkheid bij De Miente opdrachten uit te voeren binnen acht verschillende taakvelden en op verschillende niveaus.

ZuidOostZorg is op deze manier in staat om de leerlingen een goed indruk te geven van werken in de zorg. Werken in de zorg gaat namelijk verder dan alleen het lichamelijk verzorgen van mensen. Binnen de zorg zijn er veel verschillende type functies en zijn er ook voldoende carrièreperspectieven.

Leerlingen krijgen bij de oriëntatie op de werkvelden intensieve begeleiding door ZuidOostZorg en de school. Voor de leerlingen van de Burgemeester Harmsma School is dit een onderdeel van hun loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB).

 

Regionaal nieuws

0,7 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.