Logo
Zoeken
Zoeken
-0.8 °C

Samplonius loopt weg voor kritiek raad

do 27 september 2007 22.41 uur

KOLLUM - Raadslid Johannes Samplonius (FNP) is donderdagavond weggelopen uit de raadszaal in Kollum toen de fracties wilden praten over zijn 'lekken' van vertrouwelijke informatie. Door zijn gedrag kwam het fusieplan van de NOFA-gemeenten op straat te liggen waardoor o. a. ambtenaren uit de media moesten vernemen wat er op stapel stond.

De heer Samplonius stond er donderdagavond op dat hij als eerste aan het woord kwam. Hij kreeg zijn zin niet. Met fractiegenoot Wieger Rekker voorop, gevolgd door Aafke Dijkstra-de Vries liepen de FNP'ers weg voor de kritiek die vervolgens volgde van de andere partijen.

Discussie hoort in raadszaal
Samplonius wilde vooraf het woord: "De gearkomste is nei oanlieding fan myn handeljen. Dêrmei moat ik de kâns haw foardat in oardiel oer my sprutsen wurdt. Ik freegje oft it ja of nee wurdt." Het antwoord was echter 'nee'. Burgemeester Bilker wilde op objectieve manier via de normale gang van zaken de discussie voeren. Dit betekent dat de grootste partij als eerste aan beurt komt. Bilker benadrukte dat de politieke discussie in de raadszaal plaats hoort te vinden nadat Samplonius nog zei dat hij de discussie dan maar elders wilde voeren. "Ik hie hope dat hjoed de diskúsje yn dizze seal hâlden wurde koe" aldus burgemeester Bilker.

Motie tegen Samplonius
Alle raadsfracties - met uitzondering van de FNP - dienden gezamenlijk een motie in. De motie vertolkt de breuk van vertrouwen tussen de heer Samplonius en de fracties en het college van B&W van de gemeente Kollumerland. De raad had in een vertrouwelijke bijeenkomst te horen gekregen dat er mogelijk een fusie plaatsvindt tussen Kollumerland en de gemeente Achtkarspelen. Samplonius klapte uit de school en maakte het fusieplan bekend in een lokale krant.

Vertrouwen
Voor VVD'er Bosma was het niet gemakkelijk om te zien dat de informatie zo maar in de krant te lezen was. "Dat hat my djip rekke en sa gean je net meiïnoar om. Fertroulike ynformaasje hâlde hja binnen hûs." Mevrouw Klaver-Pieters van het CDA was ook niet blij met de actie van Samplonius. "Er heerste in Kollumerland een cultuur waarin we elkaar konden vertrouwen. Het heeft ons geschokt dat het vertrouwen door Samplonius zo beschaamd is."

Oplossing nog niet in zicht
Door het weglopen van raadslid Samplonius kan de vredespijp in Kollumerland nog niet gerookt worden. De raadsleden vinden dat de FNP een handreiking moet doen in plaats van 'zo maar' de zaal uitlopen. Keegstra van de ChristenUnie was duidelijk. "Ik soe him advisearje wolle om in eksuses te meitsje rjochting it kolleezje en de rie om in earste stap te setten op wei nei betrouwen yn ' ried. Ik snap net wêrom de FNP fuortrûn is, wêr't se eventueel benaud foar wiene....."

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....

vandaag, 20.55 uur | 1 reactie

Kerstfair centrum Dokkum

donderdag 8 december

Inbraak overdag in woning in Grou