1,6 °C

Holwerd ontvangt brief met super-info

vr 25 november 2005 14.15 uur

HOLWERD -

Alle bewoners van Holwerd hebben een brief met informatie over de bouw van de supermarkt in hun dorp ontvangen van de gemeente Dongeradeel. In de brief wordt opgeroepen om 'rustig' te blijven want er ontstond in het dorp de nodige commotie nadat een bouwstop werd opgelegd voor de nieuwbouw van de supermarkt aan de Fonteinstrjitte. Met de brief moet een einde komen aan de onrust en wil de gemeente Holwerters informeren over de huidige gang van zaken.

Na de commotie heeft Dongeradeel, in overleg met dorpsbelang, vorige week intensief overleg gevoerd met betrokken partijen. Zo heeft het gemeentebestuur donderdag gesproken met de mensen die bezwaar aantekenden tegen het verlenen van de bouwvergunning. Beide partijen waren bereid om op zoek te gaan naar een oplossing voor het conflict. Ook geeft de gemeente aan dat ze de bouwwerkzaamheden op zo kort mogelijke termijn weer wil laten opstarten als dat mogelijk is.

In de brief gaat de gemeente ook in op de voortgang van de herstructurering van het dorp Holwerd. Het zal een hoge prioriteit krijgen en de eerste fase (Fonteinstrjitte/De Kamp) gaat zo snel mogelijk van start. Woningcorporatie Dongeradeel organiseert hiertoe op 11 januari 2006 een informatiebijeenkomst. Verder zal gekeken worden wat voor woningbehoefte er precies bestaat in Holwerd.

Verder roept hetbestuur op dat men respect moet hebben voor iedereen. "Iedere burger heeft zijn rechten met betrekking tot het indienen van bezwaren". "De betrokkenen hebben aangegeven niet tegen de komst van een nieuwe supermarkt te zijn en alléén maar bezwaar te hebben tegen de locatiekeuze en de hoogte van het gebouw." Samen met Dorpsbelang doet de gemeente de oproep aan alle inwoners van Holwerd: "Wij hopen dat aan de ontstane commotie nu snel een einde komt!"

 

Regionaal nieuws

1,6 °C

5 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.