3 °C

Foto Albert Eggens / It Fryske Gea

3x broedsucces voor zeearend in Alde Feanen

do 28 mei 2020 18.40 uur

EARNEWâLD -

Maar liefst drie zeearendkoppels hebben De Alde Feanen bij Earnewâld gevonden als vruchtbare broedplaats. Twee locaties waren al eerder bezet, maar de derde plek is nieuw. Dat laat It Fryske Gea weten. In totaal kent de kraamkamer van It Fryske Gea nu vijf zeearendjongen die binnenkort hun vleugels uitslaan.

Weidevogelcoördinator Sip Veensta is 'grutsk', want de zeearenden in de Alde Feanen hebben twee jongen. In 2017 brachten deze reusachtige roofvogels hier voor het eerst één jong groot, in 2018 twee jongen, in 2019 weer één jong en dit jaar zijn er weer twee jongen gespot op een nieuw nest.

Sip houdt samen met vrijwilligers, maar ook omwonenden, de zeearenden al een tijdje in de gaten en nu weten ze het zeker. Er steken twee tevreden zeearendkopjes boven de nestrand uit op circa 17 meter hoogte. Het is ook niet zo gek, gezien de waterrijke omgeving.

Het nest bevindt zich vlakbij de zomerpolder Labân in de Alde Feanen, waar het voor de zeearenden tafeltje-dek-je is. Het mannetje zit dagelijks op een paal bij het water en de jonge ganzen, vissen en meerkoeten zwemmen letterlijk voor zijn grote gele snavel langs. De goede waterkwaliteit, moerasnatuur, rust, maar ook prima visstand maken dat de zeearenden zich hier thuis voelen. "Dêr dogge we it foar as natuerorganisaasje", aldus Sip Veenstra.

Galamadammen biedt ook rust en ruimte
Bij de Fluezen is het ook raak. Hier broedt nu voor het vierde jaar de zeearend. In 2017 en 2018 mislukten de broedpogingen, maar vorig jaar keerde het tij. De zeearenden hebben toen één jong grootgebracht. "Dat dit jier twa jongen op it nest sitte is fantastysk", zegt districtshoofd Germ van der Burg. Het nest bevindt zich in het Koudumerbosk, waar geen mensen (mogen) komen.

Dat de zeearend zich langzaamaan steeds meer koloniseert in Friesland laat zich door de toenemende broedgevallen goed zien. Toch is het nog steeds een zeldzame en kwetsbare soort, die ook zo weer kan weggaan. It Fryske Gea is daarom extra voorzichtig met de locaties waar de roofvogels broeden. De nesten staan onder continue toezicht, waaronder camerabewaking. Rust en nogmaals rust zorgt ervoor dat de zeearend zich in onze provincie vestigt.

Het is nu wachten tot alle vijf zeearendjongen uitvliegen en zichzelf tonen aan het publiek. Dat deze joekels opvallen in het Friese landschap staat buiten kijf. Tot die tijd plaats It Fryske Gea geregeld updates in haar nieuwsbrief en op haar social media kanalen.

Nieuwsbrief: www.itfryskegea.nl/nieuwsbrief

 

Regionaal nieuws

3 °C

4 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.