1 °C

Stynsgea tegen plan parallelweg

di 29 maart 2005 15.45 uur

AUGUSTINUSGA -

Augustinusga en Surhuizum komen in actie tegen de plannen van de provincie Fryslân om het bestaande fietspad tussen Buitenpost en de A7 te vervangen door een parallelweg. Ook de basisscholen in de dorpen, het Lauwerscollege Buitenpost, AOC Buitenpost en ook de Fietsersbond zijn fel tegen. Dinsdagavond is er in de pastorie van de Gereformeerde Kerk in Augustinusga een bijeenkomst. "Wij zullen dit niet toestaan!" is het motto.

Vooral schoolkinderen zouden in de nieuwe situatie voor gevaar van eigen leven gebruik moeten maken van de bovengenoemde parallelweg. Dit, omdat de provincie Fryslân het doorstromen van het verkeer wil bevorderen omdat de betreffende N358 een ontsluitingsweg is. Hiernaast ligt nu een fietspad die volgens de plannen zal worden vervangen door de beoogde parallelweg. Een brief is inmiddels gestuurd naar de overheden:

Aan: Provincie Friesland, Gemeente Achtkarspelen

Betreft: protest: ' Verbetering verkeerssituatie N358 Buitenpost- A7'

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik mede dat een groot aantal van met name verontruste ouders, scholen, bonden en plaatselijk belang van diverse dorpen pertinent tegen de plannen zijn zo al ze worden geschetst.

Met name, zo niet het grootste item, betreft het wegvallen van het fietspad (volgens uw plannen wordt dat een parallelweg), en dat is juist ons een doorn in het oog.

Dientengevolge is hier dan ook het laatste woord niet over gesproken.

In de aankondiging van de presentatie van de parallelweg, dat zal worden gehouden op 29 maart as om 20.00 uur in de pastorie van de gereformeerde kerk aan de Pypkewei 5 in Augustinusga, welk artikel stond geplaatst in de Feanster Courant van 22 maart 2005, staat onder andere te lezen dat: 'bij deze weg primair het afwikkelen van verkeer met een hoge mate van snelheid, comfort en veiligheid centraal staat'.

Tevens staat er te lezen dat :'het verdere ontwerp niet meer ter discussie staat'. Vrij kort door de bocht is onze mening over laatstgenoemde zin, vandaar dat wij daar ook niks van aan zullen trekken. Veiligheid is een van jullie teksten in genoemd artikel. Eerlijkheidshalve merk ik op dat nu al bekend is dat de huidige situatie veiliger is.

Het fietspad zal vervallen en gevolg daarvan is dat kinderen, met name schoolkinderen, gebruik van deze parallelweg moeten maken. Zwaar landbouw-verkeer zal gaan rijden op de door u beoogde parallelweg. Met de regelmaat van de klok zal dan bovengenoemd verkeer over deze weg rijden, waarbij wordt aangemerkt dat traktoren met aangekoppeld appatatuur breder dan 3,5 meter, zij het met ontheffing, eerder regel dan uitzondering is.

De snelheid van dat verkeer is meestal 45 km/u, en in de toekomst zal het waarschijnlijk worden opgekrikt tot 60km/u. Dit is ontoelaatbaar en onveilig. Het tegenhouden van de door u geplande parallelweg is ook onderbouwd.

Een voorbeeld: Donderdag 18 september 2003 is op een parallelweg in Britsum een twaalfjarige scholier omgekomen, door toedoen van een traktor. Dit slachtoffer is al reden genoeg om uw plannen ten aanzien van de parallelweg naast de N358 aan te passen. Wij wachten dan ook niet af tot er op de te komen parallelweg een dergelijk ongeval zal plaatsvinden.

Als u aangeeft dat er ruimte genoeg is voor een parallelweg, is er ook ruimte genoeg om de bestaande N358 te verbreden om zodoende een extra rijstrook te creeeren, zodat daar het landbouw-verkeer kan rijden. Nogmaals ten overvloede: de parallelweg zal, kan en mag niet worden aangelegd, zolang het fietspad in het geding komt. Hiervoor zal alles uit de kast worden gehaald om de gewraakte parallelweg te weren!

Waarvan acte.

Mede namens ondergenoemde personen cq instellingen etc. teken ik,

Ritske Nauta, Surhuizum

 

Regionaal nieuws

1 °C

5 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.