1,2 °C

Onderzoek bestuur OAB-Opsterland

di 29 maart 2005 12.41 uur

BEETSTERZWAAG -

De Stuurgroep herpositionering OAB Opsterland heeft onderzocht of het verstandig is om het Onderwijskundig Adviesbureau Opsterland verder te verzelfstandigen. Uit het onderzoek blijkt dit niet verstandig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn wijziging landelijke regelgeving (scholen ontvangen rechtstreeks financiële middelen), de aangekondigde herschikking van gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding, de kleinschaligheid van het OAB en een afnemend draagvlak voor product gericht aanbod.

Al met al leidt dit binnen het Opsterlandse onderwijsveld tot de wens om ook buiten de gemeentegrenzen onderwijsproducten en –adviezen in te kunnen kopen.

De Stuurgroep heeft burgemeester en wethouders van Opsterland (opdrachtgever) daarom geadviseerd om samenwerkingsvormen tussen het OAB en andere onderwijsbegeleidingsdiensten te laten onderzoeken. Burgemeester en wethouders zullen, nadat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het OAB hebben gereageerd, op 19 april een besluit over dit advies nemen.

Achtergrond
De Stuurgroep herpositionering Onderwijskundig Advies Bureau Opsterland is in 2003 door de gemeente Opsterland ingesteld. Doelstelling van de Stuurgroep is te onderzoeken welke rol het OAB-opsterland nu inneemt en welke rol dat in de toekomst zou moeten zijn. In de Stuurgroep zit een vertegenwoordiging van directie en bestuur van het openbaar en bijzonder onderwijs en de gemeente Opsterland.

 

Regionaal nieuws

Vandaag, 11.05 uur

Dun laagje sneeuw bedekte regio

zaterdag 16 januari

Schoorsteenbrand in Gorredijk

1,2 °C

4 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.