Account
Logo
Zoeken
2.7 °C

Het zonnepark Stoppelsoal met rechtsboven vakantiepark Zwartkruis

Buurt bezorgd over komst mega-zonnepark bij Centrale

za 18 november 2023 16.40 uur

BURGUM - Meerdere buurtbewoners van de Zomerweg bij Noardburgum toonde donderdagavond hun bezorgdheid over de komst van een mega-zonnepark van 25 hectare aan de Miensker bij de Centrale van Engie. Dit is ruim vier keer groter dan het huidige zonnepark bij Garyp.

De gronden zullen worden gepacht door Novar en de Enerzjy Groep Burgum. Tijdens het Iepen Poadium kon er donderdag ingesproken worden over het plan. Volgende week donderdag moeten de raadsleden hierover een besluit nemen.

Nee tenzij

De buurtbewoners hebben zich verzameld in Buurtcollectief Koumarwei. Als eerste sprak deze groep in en daarbij werd de raad voorgehouden dat het nieuwe provinciaal bestuur een bestuursakkoord heeft waarin is vastgelegd dat er geen zonnepanelen op landbouwgrond worden geplaatst. Ook landelijk wordt vanaf 1 januari 2024 het adagium "Nee, tenzij..." wordt toegepast bij de aanleg van zonneparken op land.

Stickertjes plakken

Het buurtcollectief hoopt dat de raadsleden met gezond verstand tot een juist besluit komen. Er zou beter gekeken moeten worden om zonnepanelen op daken te plaatsen in plaats van het rigoreus volzetten van weilanden. "Het onderzoek van de gemeente bestaat er alleen uit dat er op een avond 25 burgers stickertjes hebben geplakt op een kaart om te kijken waar eventueel zonnepanelen geplaatst konden worden."

Historisch gebied gaat kapot

De tweede inspreker drukte de raad op het hart om dit plan zo snel mogelijk van tafel te halen. De heer Van der Wal liet weten dat hijzelf geen belang heeft en ver van het park woont op Quatrebras. Hij verzet zich tegen het kapot maken van het historische gebied de Miensker. "Met de aanleg van het zonnepark zou een stuk historie van Noordbergum verloren gaan en het dorp een heel ander aanzien krijgen."

In belang van mensen na ons

Voorzitter Piet Bruining van Enerzjy Groep Burgum liet weten dat zijn club niet voor het geld maar juist voor de mensen 'na ons' aan het werk is geweest. "We hebben ingespeeld op de toekomstige energiebehoefte en we hebben de eis gesteld om 50% eigendom te verkijgen, wat ook is gelukt." Ook is het proces goed verlopen door iedereen in de omgeving te vragen om mee te denken over waar een zonnepark een plekje zou kunnen krijgen.

Vrees voor bestaansrecht

Recreatie-ondernemer Bastiaan Faber van Zwartkruis met vakantiehuizen bij Noardburgum vreest omzetverlies als de plannen doorgaan. De gehele toeristische sector krijgt volgens hem last "at wy wurde ynkapsele troch yndustrie". Faber ziet nu al dat klanten die op Google Earth de Centrale en Sonac zien liggen. "Dat is iets wat minksen net graach sjogge yn de buert fan in rekreaasjepark." De eerste klanten hebben zich om deze reden al teruggetrokken. "By noch mear utbreiding frees ik foar us besteansrjocht." Hij betreurt bovendien dat er in 2020 nog een recreatieve visie is opgesteld waarbij het toerisme één van de vier speerpunten was voor Noardeast-Fryslân. Het toerisme zou een 'boost' krijgen maar nu gebeurt het tegenovergestelde.

Zingen voor natuur

Leny Dijkstra deed haar inspraak namens de natuur. "De natoer kin net prate" zo begon ze haar betoog. Na de bouw van de Centrale werden er overal hoogspanningsmasten gebouwd en kwam er een fietspad zodat mensen (als ze de goede kant opkijken) kunnen genieten van de natuur die er nog is. "De earme, lege wiete grûn" huilt. In een lied liet ze vervolgens horen dat "de wâlden gjin ferlet ha fan Stoppelsoal".

Presentatie over Stoppelsoal

Na de inspraak was het tijd voor een presentatie vanuit de gemeente aan de gemeenteraad. Het park is in totaal 30 hectare groot waarvan 25 hectare wordt gebruikt voor zonnepanelen. Het park gaat één van de groenste parken van Friesland worden omdat 5 hectare ook gebruikt om de biodiversiteit een kans te geven. Ook worden de panelen in zuidelijke richting geplaatst (met als gevolg een lagere opbrengst) waardoor er geen 'dakjes' ontstaan (in oost-west opstelling) en daarmee ook meer schaduw dat tenkoste gaat van de biodiversiteit.

De plek is verder uniek omdat het park gelijk kan worden aangesloten op het net. Andere locatie zouden deze mogelijk meestal niet hebben met dit soort grote zonneparken. Het park zal er voor 30 jaar komen en daarna wordt het weer afgebroken en teruggegeven aan de natuur.

Wethouder Carolien de Pee liet namens wethouder Berber van Zandbergen (die afwezig was vanwege een griep) weten dat de provincie Fryslân positief staat tegenover het plan. Van Zandbergen had contact gehad met gedeputeerde Sijbe Knol. "Deze aanvraag valt zeker onder het huidige beleid, danwel het overgangsrecht" aldus De Pee.

 

Poll: Een 25-hectare mega-zonnepark bij Noardburgum:

Voor - duurzame energie, ook op landbouwgrond  
14.3%
Tegen - behoud het historisch landbouwgebied  
46.4%
Focus op zonnepanelen op daken  
30.4%
Akkoord, mits er aandacht is voor flora en fauna  
5.4%
Tegen - vanwege negatieve invloed op toerisme  
3.6%
56 stemmen - poll is beëindigd

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....