Account
Logo
Zoeken
8.2 °C

Foto van de website van giro 555

Smallingerland wil beleid voor rampgiften

wo 20 september 2023, 20.00 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland gaat eens goed praten over het al dan niet geven van financiële hulp aan landen, die door natuurrampen zijn getroffen of op andere manieren in de problemen zijn gekomen.

Nu is er geen beleid op dat gebied en krijgt bijvoorbeeld het door een aardbeving getroffen Marokko wel een flink bedrag, maar de door overstromingen vernielde gebieden in Libië niet. Beleid op dit gebied is hard nodig, oordeelde de raad, want "wêr giet it oars hinne?", vroeg raadslid Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland zich dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat af.

De meerderheid van alle raadsleden was het er over eens dat een euro per inwoner als hulp naar Marokko moet. Niet alleen vanwege de 181 Marokkanen, die in de gemeente wonen, maar omdat hulp daar hard nodig is. Een bedrag van 56.513 euro wordt daarom aan het VNG Fonds voor Noodhulp overgemaakt.

Het knaagde aan de meeste raadsleden dat Libië of andere rampgebieden in de wereld niet worden geholpen. Voor Smallingerlands Belang, D66 en ELP was het ontbreken van een beleid reden om tegen het verstrekken van de bijdrage te stemmen.

"It is een lêstige ôfwaging. Wy moatte al hânfetten hawwe. Uteinlik binne wy mar in gemeente en dit ûnderwurp heart by de lannelike oerheid", vond FNP’er Durk Oosterhof.

De raadsleden voelden er ook weinig voor om aan elk goed doel, dat voorbij komt, geld te geven. Willekeur moet worden voorkomen, aldus ELP'er Chiel Bolt. "Het kan aardig in de papieren lopen als er door klimaatveranderingen in de toekomst nog meer natuurrampen komen."

Burgemeester Jan Rijpstra vertelde dat het college met dezelfde vragen als de gemeenteraad worstelde. "We volgen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar oproep, die is leidend." Normaliter betaalt de gemeente zo’n hulpbedrag uit de pot onvoorzien, maar die was al leeg. Vandaar dat de gemeenteraad er aan te pas kwam om elders dekking voor de uitgave te vinden.

 

Poll: Is het een gemeentelijke taak om zulke goede doelen te steunen?

Jazeker  
4.8%
Nee 🤙  
95.2%
21 stemmen - poll is beëindigd

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....