Logo
Zoeken
Zoeken
5.1 °C

Foto: Rijkswaterstaat

Strand van Ameland krijgt in 2023 miljoenen kuubs nieuw zand

vr 07 oktober 2022 12.18 uur

HOLLUM - In 2023 krijgt het strand van Ameland opnieuw bijna 3 miljoen kubieke meter nieuw zand. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het strand op Ameland is in de omgeving van paal 2 aan sterke erosie onderhevig en daardoor een stuk smaller en lager geworden. In 2019 suppleerde Rijkswaterstaat circa 2,5 miljoen kubieke meter zand tussen paal 1 en paal 4. Nabij paal 2 is dit zand weer verdwenen. Rijkswaterstaat zal daarom in het najaar van 2023 opnieuw een grote strandsuppletie uitvoeren.

Tot die tijd is de kans op duinafslag tijdens hoog water en stormen verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en het gebruik van het strand. Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met de gemeente over veiligheid en uitvoering van maatregelen als er schade ontstaat.

Erosie van de kust

Dat de kust ter hoogte van strandovergang van Hollum / paal 2 sterk erodeert past binnen de verwachtingen van Rijkswaterstaat. De snelheid waarmee dit afgelopen twee jaar is gebeurd ligt echter wel hoger dan verwacht. Vermoedelijk hebben de stormen van dit voorjaar, die zorgden voor veel verhoogde waterstanden, hieraan bijgedragen. De suppletie in 2023 zal daarom nog groter zijn dan die in 2019. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of de suppletie versneld uitgevoerd kan worden in het najaar van 2022, maar dit blijkt niet haalbaar.

Rijkswaterstaat heeft het contract voor deze suppletie in april 2022 al afgesloten en deze wijziging was niet meer uitvoerbaar. Alhoewel de situatie ter plekke verre van optimaal is, is er voor Rijkswaterstaat nu geen aanleiding om een calamiteitensuppletie uit te voeren.

Kans op schade door stormen

Op het eiland zijn zorgen over de toestand van de kust. Tijdens hoog water is het strand smal en niet goed toegankelijk. Door het lage strand is de kans op sterke duinafslag komend stormseizoen groter dan normaal. De verwachting is dat er dan ook meer duinafslag zal plaatsvinden dan normaal. Daarbij is er ook kans op schade aan de strandovergang en het strandpaviljoen 'Sunset'. Of en hoeveel schade er daadwerkelijk zal optreden hangt uiteraard af van de hevigheid en het aantal stormen deze winter. Rijkswaterstaat en de gemeente bereiden zich daar op voor en hebben daarom een aantal afspraken gemaakt. Ook is er overleg met de eigenaar van het paviljoen.

Waarschuwing voor steilranden

Tijdens hoog water of storm zullen de duinen afslaan en kunnen hoogteverschillen tot meerdere meters voorkomen. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen voor deze mogelijke steilranden. Steilranden komen vaker voor, maar de verwachting is dat ze nu eerder optreden en groter kunnen zijn. Omdat deze steilranden kunnen inzakken na een storm worden strandbezoekers gewaarschuwd om niet te dichtbij te komen.

Op drukkere plekken, met name bij de strandovergang Hollum, paal 2, zal Rijkswaterstaat na een storm gevaarlijke steilranden afvlakken. Dit kan niet altijd direct gedaan worden omdat het strand tijdelijk niet bereikbaar kan zijn voor het benodigde materieel of omdat er nog een storm of hoog water verwacht wordt. Rijkswaterstaat en de gemeente vragen inwoners en toeristen om zelf goed op te letten als ze het strand bezoeken. Tijdens storm of hoog water is het advies om het strand hier niet op te gaan.

Afsluiting strandovergang Hollum, paal 2

Tijdens hoog water of storm kan de strandovergang schade oplopen. Als de veiligheid voor gebruikers niet gegarandeerd kan worden, dan kan de gemeente Ameland besluiten om de strandovergang af te sluiten. Op dit moment is er reeds sprake van een alternatieve toegang, via de oostkant, tot het strand en het strandpaviljoen. Rijkswaterstaat en de gemeente hebben afgesproken om de strandovergang zo snel mogelijk te herstellen, zodat in elk geval voetgangers veilig naar het strand kunnen lopen en/of het strandpaviljoen kunnen bezoeken.

Voor voertuigen kan dit niet worden gegarandeerd en moet mogelijk een andere strandovergang gebruikt worden. Rijkswaterstaat en de gemeente hebben belangrijke gebruikers, zoals de hulpdiensten, hiervan op de hoogte gebracht. Na het stormseizoen en mogelijk pas na de suppletie, kan de situatie weer normaal ingericht worden.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....