30.9 °C

Foto: Jelke Jongsma

Ruimtegebrek voor !mpuls Kollum en het Lauwerscollege

do 21 juli 2022 07.00 uur

KOLLUM - !mpuls Kollum en het Lauwerscollege verwachten na de zomervakantie ruimtegebrek. De scholen hebben onlangs een spoedaanvraag gedaan bij de gemeente voor twee extra klaslokalen. Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân ging hiermee akkoord. De kosten voor het gereedmaken van de twee lokalen worden geraamd op 100.000 euro.

In 2021 heeft de gemeenteraad nog ingestemd voor het met spoed aanpassen van acht tijdelijke lokalen in hetzelfde pand aan de Johannes Bogermanstraat. De verwachting was dat hiermee de leerlingenpiek van 650 leerlingen in het schooljaar 2023/2024 opgevangen kon worden. Afgelopen juni zijn de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar geteld en blijken de beide scholen gezamenlijk maar liefst 680 leerlingen te mogen verwelkomen.

Tekort van 2 klaslokalen

Volgens het college was dit tekort niet te voorzien en kan er niet intern in de Campus worden opgevangen. Het college schrijft: “Het is niet duidelijk of het leerlingenaantal vanaf nu stabiliseert, groeit of weer zal afnemen. Maar op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaar ligt het niet in de lijn der verwachting dat de Campus Kollum de komende twee jaar in leerlingenaantal zal afnemen”.

Kosten geraamd op 100.000 euro

“Nu Fotocadeau en de GGD de huur van ruimte aan de Johannes Bogermanstraat 25 hebben opgezegd is er voldoende ruimte beschikbaar”, zo schrijft het college. Om de lokalen geschikt te maken voor onderwijs zijn er echter wel aanpassingen nodig, zoals achterstallig onderhoud, ventilatie, zaken als ICT en een warmtepomp. De kosten hiervoor worden geraamd op € 100.000,-.

Geen ruimte in begroting

Binnen de begroting is geen ruimte om deze verbouw- en onderhoudskosten ad. € 100.000 te voldoen. Vanwege de korte gebruikstermijn brengt de gemeente het bedrag daarom in één keer ten laste van de exploitatie. De kosten zullen via de tweede tussenrapportage verantwoord worden.

College gaat akkoord

“We hebben besloten om met spoed twee lokalen op te knappen en in gebruik te geven. Deze lokalen kunnen, indien de groei verder doorzet, later nog gesplitst worden zodat er nóg twee lokalen extra gecreëerd kunnen worden. Wij doen dit omdat we als gemeente een wettelijke zorgplicht hebben voor de huisvesting van onderwijs binnen de gemeentegrenzen”, aldus het college.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws