Account
Logo
Zoeken
26.3 °C
Gebiedscommissie moet gevolgen bodemdaling aanpakken

Gebiedscommissie moet gevolgen bodemdaling aanpakken

wo 13 juli 2022, 13.45 regionaal

EANJUM - Een nieuwe gebiedscommissie gaat aan de slag in het gebied Dongeradielen, tussen Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Hier daalt de bodem door gaswinning. Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. De gebiedscommissie zoekt hiervoor samen met de streek naar oplossingen. Ook onderzoekt ze of er in het gebied haalbare en betaalbare wensen zijn die ze in samenhang hiermee kan uitvoeren.

Op 14 juni 2022 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de nieuwe commissie in.

De gebiedscommissie heeft een onafhankelijk voorzitter, Marga Waanders, en bestaat verder uit de volgende vertegenwoordigers uit de streek: Douwe Anema namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Harm Wiegersma namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Gerard Fokkema namens Waadrâne, Jelle van der Galiën namens LTO Noord en Jelle Arjaans namens de terreinbeherende organisaties. Pieter Braaksma vertegenwoordigt de gemeente Noardeast-Fryslân in de commissie en Otto van der Galiën Wetterskip Fryslân. Klaas Arie Beks is agendalid namens de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland, de onafhankelijke partij die schade als gevolg van bodemdaling in Fryslân door aardgaswinning afhandelt.

Aan de slag met het gebiedsplan

De gebiedscommissie gaat de komende twee jaar samen met de streek een gebiedsplan maken. In dit plan worden de opgaven en wensen uitgewerkt en vertaald naar concrete maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen om het verlies aan waterberging door bodemdaling te compenseren. De gebiedscommissie bepaalt de komende maanden haar aanpak en geeft daarbij ook aan hoe ze de streek daarbij gaat betrekken. Zij informeert de streek daar naar verwachting voor het eind van het jaar over.

Bodemdaling door gaswinning

Sinds 1997 wint de NAM gas in het oostelijke deel van het watersysteem Dongeradielen, tussen Oostrum, Wierum en het Lauwersmeer. Hierdoor daalt de bodem. Op het diepste punt wordt een daling van ongeveer 20 centimeter verwacht. De gevolgen zijn het meest merkbaar in lagere delen van het poldergebied ten zuidwesten van Anjum.

 

Poll: De gasprijs wordt alsmaar hoger, wat is wijsheid?

Gaskraan verder opendraaien!  
17.6%
Overstappen op duurzame energie  
41.2%
Gaskraan in Groningen openzetten!  
29.4%
Geen idee....  
11.8%
17 stemmen - poll is beëindigd

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws