17.9 °C

Schiermonikoog krijgt 1 miljoen euro voor eigen kaasmakerij

do 23 juni 2022 10.30 uur

SCHIERMONNIKOOG - Provincie Fryslân trekt 1 miljoen euro subsidie uit voor het realiseren van een eigen kaasmakerij op Schiermonnikoog. Het geld word gestoken in een nieuwe zuivelcoöperatie voor het verwerken van de zuivel van de eilander veehouders. Er werd al kaas gemaakt van de melk van het eiland, maar dat werd gedaan aan de vaste wal.

De bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het Rijk en de provincie in september vorig jaar met de melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gesloten. Het gebiedsproces op Schiermonnikoog
heeft geleid een breed pakket met afspraken waarbij de natuur, het landschap en de biodiversiteit sterk worden verbeterd en waarbij er tegelijkertijd een perspectief is voor de landbouw.

De zuivelcoöperatie, waar de melkveehouders aan leveren, wil op Schiermonnikoog een zuivelhoeve realiseren om kaas op het eiland te gaan produceren. Dit jaar staat in het teken van de technische en planologische voorbereiding van de bouw. De start van de bouw is in 2023, zodat de productie van kaas op het eiland in 2024 van start gaat.

De provincie draagt bij in de voorbereidingskosten, de kosten voor de bouw van de zuivelhoeve en de investeringen in apparatuur. Op dit moment wordt er overigens aan de vaste wal al kaas “Van Schier” geproduceerd en zowel aan de wal als op het eiland verkocht.

Stikstofreductie
De melkveehouders op Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, het Rijk en de agrarische natuurvereniging Waddenvogels hebben een plan bedacht waarbij de melkveestapel met 38% wordt
gereduceerd. Dit leidt tot een vermindering van de stikstofemissie en –depositie op het Natura 2000 gebied. Het verlies aan inkomen van de melkveehouders wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs door kaas te maken van de eigen melk.

Op 25 september 2021 hebben de betrokken veehouders, gedeputeerden Hoogland en Fokkinga, de directeur van ANV Waddenvogels en toenmalig minister Schouten van LNV een overeenkomst getekend met daarin een breed afsprakenpakket. De zeven boeren hebben volgens afspraak het aantal melkkoeien verminderd tot 375 koeien.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws