11.7 °C

Foto: provincie Fryslân

Bearn Bilker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

di 26 april 2022 18.05 uur

LEEUWARDEN - Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft in het provinciehuis in Leeuwarden drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Bearn Bilker is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Tineke Schokker en Jan Kersbergen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege hun bijzondere verdiensten met een bovenlokale en uitstraling.

Bilker was zestien jaar actief als raadslid en wethouder in de gemeente Leeuwarden, en burgemeester van Kollumerland. Hij heeft zich op vrijwillige basis in tal van bestuursfuncties ingezet voor maatschappelijke en instellingen en initiatieven. Zoals Feriening Harkers fan Omrop Fryslân, Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden, Stichting Begeleidingsorgaan Friesland (later Partoer), Tryater, de Maria Louise Herdenking en het Friesch Dagblad. Verder is hij betrokken bij het Historisch Centrum Leeuwarden, de Stichting Staten en Stinzen en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is deskundige op het gebied van vorstenhuizen in Europa en verschijnt regelmatig in regionale, landelijke en internationale media.

Tineke Schokker spant zich al 43 jaar in ten bate van de maatschappij op het gebied van de (ruiter)sport, sociaal-maatschappelijk werk en zorg, welzijnswerk, onderwijs, politiek en maatschappij. Ze was acht jaar Statenlid, acht jaar gedeputeerde, en zes jaar burgemeester van de gemeente Vlieland. Ze was/is bestuurlijk actief voor de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paardenstamboek, het Fries Natuurmuseum en de Faunabeheer Eenheid.

Jan Kersbergen heeft of had bestuurlijke functies bij verschillende instellingen, zoals de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Hein Buisman Stichting in Harlingen (behoud monumenten in Harlingen) de Fryske Akademy, het Frysk Akademy Fûns, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (opgegaan in Tresoar), Tresoar, Natuurmuseum Fryslân, serviceclub Lions en het Van Welderen Rengers Fonds.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws