Account
Logo
Zoeken
13.4 °C
Raad vindt risico’s Mienskipsplan Kortezwaag te groot
Foto: Street View

Raad vindt risico’s Mienskipsplan Kortezwaag te groot

di 15 februari 2022, 0.20 regionaal

BEETSTERZWAAG - Het stichtingsmodel van de Mienskip over Sportcentrum Kortezwaag is van de baan, dit heeft de raad maandagavond tijdens een raadsvergadering besloten. Tijdens het debat werd duidelijk dat de meerderheid de risico’s voor de gemeente Opsterland te groot vonden. Alleen VVD en FNP steunden het stichtingsmodel van Mienskip Gorredijk. Uiterlijk voor 28 februari moet er een realistisch plan van aanpak komen voor de realisatie van de sporthal. Dit plan moet worden behandeld op 28 februari en 7 maart, zodat de nu zittende raad daarover nog een besluit kan nemen.

College wil nieuwe sporthal

Als het aan het college ligt komt er een nieuwe sporthal, het liefst zo snel mogelijk. “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar wij denken dat er nu maar één weg naar Kortezwaag leidt. De weg om samen te kiezen voor het beste en meest verantwoordelijke plan. Risico’s moeten worden voorkomen”, aldus wethouder Anko Postma. “Het idee van het stichtingsmodel is mooi, maar het risico is ons te groot”, vervolgt hij.

Bewondering voor initiatiefgroep

Mevrouw Bruining van Opsterlands Belang heeft bewondering voor de initiatiefgroep. “Ook Opsterland Belang wil een nieuwe sporthal, het liefst zo snel mogelijk”. Op 11 maart 2019 heeft Opsterlands Belang, PvdA en de Christen Unie al ingestemd met de bouw van een nieuwe sporthal. Alle andere partijen waren hier toen op tegen, zij vonden de geschatte kosten van 7 miljoen te hoog. In Juni 2019 kwam de zaak stil te liggen, omdat de plannen te duur waren. De zaak is toen in handen van de Mienskip gelegd, om zo met ideeën te komen. "Het stichtingsmodel is een model: wie betaalt, die bepaalt. Met dit voorstel gaan we een blanco cheque tekenen. Dit is een te groot risico voor de gemeente...". Opsterlands Belang kiest liever voor een andere route waarbij de gemeente samen een ontwerp maakt met de gebruikers. De gemeente heeft hierbij meer grip op de kosten. “Het is belangrijk dat Mienskip blijft meedenken, we willen graag samen verder”, aldus Bruining.

Vergelijkbare positie in 2019

In maart 2019 zat de raad in een vergelijkbare positie. Toen moest er besloten worden of de sporthal gerenoveerd zou worden. Toen heeft de raad de stekker eruit gehaald, mede op last van de Mienskip. Oebele van der Veen van de ChristenUnie vraagt zich af of Gorredijk wel weet wat het plan voorstelt? Of dat Gorredijk gewoon een nieuwe sporthal wil. “Ook ChristenUnie wil een nieuwe sporthal. Het kan alleen niet zo zijn dat we akkoord gaan met het voorstel, het Antea rapport is duidelijk. Het brengt teveel risico’s voor de gemeente”, aldus van der Veen.

VVD en FNP teleurgesteld

De VVD is teleurgesteld in de uitkomst van de raadsvergadering. De VVD staat open voor een nieuwe vorm van samenwerking met de gemeenschap. “Ook wij realiseren ons dat we een nieuwe weg in slaan met deze projectgroep. Dat is spannend, want je weet van te voren niet alles. Het gezamenlijke doel is hetzelfde, waar we samen uit moeten komen”, zo laat Wanda Geerstma van de VVD weten. Harm de Jong van de FNP vindt dat het model de kracht van de Mienskip laat zien en dat het dorp grote dingen kan. Ondanks een petitie en het lawaaiprotest van afgelopen vrijdag heeft dit niet voor omslag gezorgd. De VVD heeft samen met de FNP een amendement ingediend, maar het merendeel stemde tegen.

Mienskipsplan

Volgens het plan was de bedoeling dat een stichting uit de Mienskip het hele proces van planvorming, opdracht, investering, financiering, exploitatie en onderhoud van de accommodatie voor haar rekening zou nemen. De gemeente mocht hierbij wel hun wensen inbrengen, maar Mienskip zou de regie houden over het project. Ook zou het project extern worden gefinancierd, Opsterland hoefde hierdoor niets te investeren. De gemeente moest wel voor 80 procent borg staan voor de financiering. De stichting garandeerde de exploitatie voor dertig jaar, maar vroeg wel een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente. Antea Groep heeft op verzoek van de gemeente hier onderzoek naar gedaan. De conclusie is dat de gemeente te veel risico’s loopt, zich voor dertig jaar vast legt aan afspraken en weinig invloed heeft op de gang van zaken.

Eerste gesprekken al in 2008

Al in 2008 waren er de eerste gesprekken over de toekomst van het Sportcentrum. Veel onderzoeken en plannen volgden maar tot op heden is er nog geen enkel plan uitgevoerd. Ondertussen staat het groot onderhoud al zo’n 15 jaar stil. Het streven is om uiterlijk eind 2022 te starten met een aanbesteding, zodat de bouw/renovatie van de sporthal kan starten in het eerste kwartaal van 2023.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws