Account
Logo
Zoeken
Zoeken
7.3 °C

© Jochem Wiersma

Jaarwisseling in Noardeast-Fryslân: 30.000 euro schade

za 01 januari 2022 17.31 uur

DOKKUM - De jaarwisseling heeft de gemeente Noardeast-Fryslân flink wat schade bezorgd. Uit een eerste inventarisatie komt de gemeente op een schadebedrag van zo'n 30.000 euro. Diverse objecten in de gemeente werden vernield, veelal door branden.

Vooral in bepaalde dorpen was het onrustig. Het begon al op 30 december in Anjum. De Mobiele Eenheid moest worden ingezet toen de politie de orde wilde gaan handhaven. Bij de jaarovergang was de inzet van de Mobiele Eenheid nodig in Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard. In het laatstgenoemde dorp werd traangas ingezet.

"It begûn 30 desimber al yn Anjum", geeft burgemeester Johannes Kramer aan. "In groep fan sa'n 150 minsken soarge dêr foar oerlêst. Der waarden drigeminten útere en brandsjes stookt. De branwar kaam om te blussen, mar waard hindere yn harren wurk. Om 't dat gefearlike sitewaasjes joech, is de ME ynskeakele". De volgende dag werd een noordverordening afgekondigd. Dit had effect, de jaarwisseling verliep rustig in Anjum.

De burgemeester vervolgt zijn betoog: "Net ien, dus wy ek net, kin tastean dat helpferlieners behindere wurde yn harren wurk. Dizze minsken komme om te helpen! Hoe kin it dan mooglik wêze dat guon minsken fan miening binne dat se de helpferlieners wol bedriigje en behinderje kinne. Ik, en mei my gelokkich de measte oare minsken, kin dêr mei myn ferstân net by. Dat dogge jo gewoan net. Punt! Dat is de grins".

Helaas werden er ook in de dorpen Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard toch hulpverleners gehinderd in hun werk. Ze werden bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Ook hier moest de ME ingrijpen om nog erger te voorkomen. In Burdaard moest zelfs traangas worden ingezet om de menigte uit elkaar te krijgen. Dit dorp werd, samen met de dorpen Marrum en Anjum, door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In een dergelijk gebied heeft de politie meer mogelijkheden om op te treden.

Andere dorpen

In bepaalde andere dorpen waren de ongeregeldheden van een andere orde. Hier betrof het veelal het branden met houtafval, auto's, autobanden en caravans. Waar het onveilige situaties opleverde, werd geblust en opgeruimd.

Schade

De schade aan wegen (door brandbulten), prullenbakken, bushokjes, verkeersborden, openbaar groen en kolken wordt in eerste instantie geschat op een bedrag van € 30.000,-. Dit kan nog wijzigen, omdat bepaalde schade pas later aan het licht komt.

Dank

Burgemeester Kramer spreekt zijn dank uit richting hulpverleners voor de inzet en waakzaamheid, maar ook aan de mensen uit zijn organisatie die veel werk hebben van de voorbereidingen, tijdens de jaarwisseling en daarna. Opnieuw een compliment voor de diverse carbidschietploegen die zich goed aan de regels hebben gehouden.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....