5,7 °C

Geen opvolger voor vertrekkende gemeentesecretaris

wo 08 december 2021 16.30 uur

DRACHTEN - Het afscheid van gemeentesecretaris Jelmer Mulder van Smallingerland was deze week een tikkeltje kaal, maar desalniettemin niet minder hartelijk. Zijn vertrek naar de gemeente Hoogeveen werd vanwege de corona niet met afscheidsreceptie in de hal van het gemeentehuis omlijst.

De plaats van handeling was dinsdagavond de vergadering van de Ronde Tafel. Mulder kreeg een bos bloemen en het boek De Friezen uit handen van Klaas van Veelen, die de scheidende gemeentesecretaris namens de gemeenteraad toesprak.

De geboren Fries en getogen Groninger vertrekt na vijf jaar naar een Drentse plaats waar ook heel wat politieke reuring is geweest, aldus Van Veelen. Zijn ervaring tijdens de roerige dagen in Smallingerland kan Mulder volgens hem mooi meenemen. "U bent hier een stabiele factor geweest, gepokt en gemazeld. U hebt lastige vraagstukken mee helpen oplossen, we konden altijd een beroep op u doen als crisismanager, helemaal in de coronaperiode. En u nam het altijd op voor uw organisatie."

Nog niet af

Mulder zelf zei zijn periode in Smallingerland als enerverend te hebben ervaren. "Het is nog niet af, er moet nog het nodige gebeuren, maar we hebben mooie stappen gezet. Na zeven jaren crisis hebben we nu - vanuit ambtelijk oogpunt gezien - een goed werkend zakencollege. Smallingerland heeft qua ligging en mogelijkheden voor de toekomst goud in handen. Maak er gebruik van."

Geen opvolging

Opvallend is dat er geen vervanging komt voor Mulder. Siebren van der Berg en Koen Eekma gaan per 1 januari 2022 het nieuwe directieteam van de gemeente Smallingerland vormen. De tweehoofdige directie neemt hiermee ook het werk van Mulder over. Beiden werken op dit moment als concerndirecteur bij Smallingerland.

Verbinding

Van der Berg zal zich als gemeentesecretaris/algemeen directeur richten op de verbinding tussen de organisatie en het college, door leiding te geven aan de ambtelijke organisatie en eerste adviseur te zijn van het college. Vanuit die rol is hij primair verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Eekma zal zich als concerndirecteur/1e loco-gemeentesecretaris richten op de realisatie van de in de visies beschreven strategische maatschappelijke doelen. Vanuit die rol is hij primair verantwoordelijk voor de vertaling van visies (Sociale Koers, Omgevingsvisie en Economische Agenda) naar strategie en uitvoering en het sturen op samenhang. Naast deze rolverdeling vult de directie verder haar sturingsrol in door leiding te geven aan de teammanagers en het opdrachtgeverschap van de grote programma's en projecten.

Zorgvuldige afweging

Burgemeester Jan Rijpstra, met in zijn portefeuille personeel en organisatie, liet in november weten: "Met het vertrek van de huidige gemeentesecretaris Jelmer Mulder naar de gemeente Hoogeveen hebben we ruim de tijd gehad om een zorgvuldige afweging te kunnen maken in 'hoe verder'. We hebben er voor gekozen om geen nieuw directielid te werven. Dat heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste reden is dat we een stevig vertrouwen hebben in onze huidige directeuren Koen Eekma en Siebren van der Berg. Wij zien dat de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie in een nieuwe fase is gekomen en nu is de stap nodig naar een moderne, ontwikkelende gemeente. Siebren en Koen verbinden zich als nieuwe tweehoofdige directie aan dit vervolg. Dit is een gezamenlijke opdracht, waarbinnen zij vanuit gelijkwaardigheid en hun competenties, een verschillende oriëntatie krijgen."

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie