13.9 °C

© WâldNet

CDA, CU en FNP: 'Biertje na het sporten hoort erbij'

zo 24 oktober 2021 13.50 uur

BURGUM - Een biertje drinken in het sportcafé van FC Burgum, het blijft een 'heet hangijzer' in de politiek. Vorige week werd het onderwerp een half uur lang besproken in de raad van Tytsjerksteradiel. En dat zal niet de laatste keer zijn.

Om het mogelijk te maken dat er niet alleen bij een voetbalwedstrijd enkele uren alcohol mag worden geschonken, moeten de regels nu worden aangepast. Zo kunnen de korfballers van V&V Garyp niet gebruikmaken van de sportkantine als ze zaterdagavonds gesport hebben.

'Eerst alcoholpreventiebeleid'

Wim van Dalen van het Nederlands instituut voor alcoholbeleid is niet te spreken over de gang van zaken. "Dit verdient allesbehalve een schoonheidsprijs." Hij laat in een reactie weten: "Het ware beter geweest dat de gemeente eerst een goed lokaal alcoholpreventiebeleid (bijv. gebaseerd op het IJslands model) zou hebben opgesteld op grond waarvan dan duidelijk zou worden dat beperking van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren één van de belangrijkste preventieve instrumenten is."

Wat is het probleem?

De kern van het probleem is het feit dat de voetbalclub een paracommerciële instelling is. De horeca hoort dan bijzaak te zijn. Immers, de sportclub werkt met vrijwilligers, ontvangt subsidie en kan dus veel goedkoper biertjes verkopen. Om deze oneerlijke concurrentie met de lokale horeca te voorkomen, bestaan er dus regels om de schenktijden te beperken.

Op het moment dat de gemeenteraad akkoord ging met de bouw van de nieuwe sporthal De Westermar (in februari 2019) kwam het probleem voor het eerst op tafel. Het was toen al duidelijk dat voetbalclub FC Burgum het sportcafé zou uitbaten als paracommerciële ondernemer. Dit betekent dat er na een (voetbal)wedstrijd maximaal 2 uur alcohol geschonken mag worden.

Omdat alle verenigingen, die sporten in de hal, gebruikmaken van dezelfde sportkantine betekent dit dat zij geen mogelijkheid hebben tot een nazit. KHN en enkele raadsleden waarschuwden hier al in 2019 voor. Het college van B&W gaf destijds aan dat alles binnen de huidige regelgeving opgelost zou worden. Dat blijkt nu niet het geval.

Sportcafé verkocht

De situatie werd nog ongemakkelijker toen het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel het sportcafé verkocht aan FC Burgum. De club was niet alleen uitbater maar werd ook eigenaar van het sportcafé.

De gemeenteraad werd over de verkoop bovendien niet actief geïnformeerd. Het was wel ergens met een zin gemeld in een document maar vrijwel geen enkel raadslid had dit opgemerkt. Hetzelfde college informeerde de raad wel pro-actief in 2019 toen er op deze site een nieuwsbericht over de nieuwe sporthal stond. Raadsleden kregen destijds apart deze mededeling van het college toegezonden.

Convenant hield geen stand

Om de kwestie alsnog op te lossen riep het college in december 2020 een convenant in het leven waarin de gemeente, de lokale horeca en FC Burgum afspraken maakten. In juli 2021 bleek dat convenant waardeloos omdat burgemeester Gebben hierin op onjuiste gronden gebruik zou maken van zijn discretionaire bevoegheden. Wim van Dalen van het Nederlands instituut voor alcoholbeleid had de burgemeester hierop gewezen. Sinds die tijd blijven de deuren van het sportcafé gesloten op de zaterdagavond.

'Niet open'

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en FNP willen nu dat de APV en Drank- en horecavergunning aangepast wordt voor FC Burgum. CDA'er Gert van der Meijden diende op 14 oktober de motie in: "Nu ligt de situatie er dat het sportcafé in Burgum niet open kan na 19.00 uur 's avonds op zaterdag- en zondagavond. Daarmee doen we o.a. de korfbalvereniging tekort omdat die geen gebruik kunnen maken van het sportcafé."

In de motie wordt het college van B&W opgeroepen om met een voorstel te komen om de wetgeving aan te passen. Douwe Hooijenga (CU) was het daarmee eens: "Wy binne 't ferplicht oan ús ferieningen om ta in oplossing te kommen". FNP'er Nijboer sloot hem daarbij aan.

'Rolverwarring'

Brigitta Scheepsma van GroenLinks vond het symphatiek dat er een oplossing wordt gezocht maar is verbaasd over de 'rolverwarring'. "Als je een voorstel doet, dan moet dat uit het college komen, met zo'n voorstel ontneemt u de verantwoordelijkheid en zijn gezag. U maakt zichzelf met dit voorstel verantwoordelijk."

Scheepsma: "In 2019 was al duidelijk dat het sportcafé, uitgebaat door één vereniging, erg gecompliceerd zou worden". Het sportcafé is in haar ogen veel meer geworden dan een kantine waar na de wedstrijd een biertje wordt gedronken. "Wanneer is de grens bereikt tussen paracommercieel en commercieel?"

Unearlike konkurrinsje

Dineke Wagenaar (VVD) wees de raadsleden erop dat ze in de gemeente niet voor niets een paracommerciële verordening hebben: "Sa dat der gjin ûnearlike konkurrinsje is mei de lokale horeca. ... Wy foarseachen it probleem doe al." Wagenaar betreurt dat enkele sporters buiten de boot vallen. "At se wat wolle drinke, dan moatte se dat by in kommersjele partij dwaan...."

Pion

Saskia van der Werf (PvdA) ziet het CDA als een pion van het college. "U had het anders moeten aanvliegen, dan was dit hele circus niet nodig geweest." Van der Werf gunt iedereen een biertje na de wedstrijd maar wil wel dat het voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. "We gaan dus nu iets aanpassen om het 'mogelijk' te maken...."

Noodkreet

Gert van der Meijden (CDA) kon zich niet vinden in de kritiek. Hij beklemtoonde de noodkreet van de korfbalvereniging die graag een nazit willen. "We dragen het college gewoon op om met een voorstel te komen....."

Earlik ferhaal

Burgemeester Jeroen Gebben kon zich prima vinden in de motie. Hij is blij als er een oplossing voor alle sportclubs komt. Hij denkt dat het op een eerlijke wijze tot stand komt. "At we wat wolle mei elkoar, dan moat der in konfenant lizze. Dan moat de lokale horeca akkoart wêze. Dan is it in earlik ferhaal."

Naast de coalitiepartijen stemde ook D'66 voor de motie. Binnen enkele weken zal het college met een voorstel komen om de APV en DHV aan te passen voor de uitbreiding van de exploitatie van het sportcafé.

Het is de bedoeling om de aanpassingen in de lijn te houden met de afspraken die gemaakt zijn in het convenant destijds. Ook zullen de regels gaan gelden voor de andere sporthallen met kantines in de gemeente. Of in die dorpen ook een convenant met de lokale horeca wordt opgesteld, is nog niet duidelijk.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws