Logo
Zoeken
Zoeken
5.2 °C

Archieffoto: Persbureau Noordoost.nl/Alex J. de Haan | Loonbedrijf Brak in Aldeboarn met teelt van maïs op veengrond

'Uitkoop boeren Hege Warren zorgvuldig doen'

wo 13 oktober 2021 12.23 uur

DRACHTEN - De uitkoop van melkveehouders in polder Hege Warren bij Oudega moet zorgvuldig gebeuren. Het financiële gewin mag voor de gemeente Smallingerland niet voorop staan. Met dit advies kwam raadslid Peter Lesterhuis van GroenLinks dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat. De zes boeren moeten vertrekken, omdat het waterpeil in het gebied wordt verhoogd. Daarmee wil de provincie Fryslân bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweidegebied stoppen of vertragen.

"Ga met de uitkoop van boeren voorzichtig te werk. Wees je ervan bewust dat het voor betrokkenen heel ingrijpend is. Het gaat om emotie en geschiedenis over een plek waar generaties hebben gewoond en geleefd", hield Lesterhuis het college van burgemeester en wethouders voor. De eerste uitkoop van een melkveehouderij heeft inmiddels plaatsgevonden.

De maatregelen worden getroffen om het naastgelegen nationaal park De Alde Feanen te ontzien. Het 4.000 hectare grote natuurgebied zorgt voor forse beperkingen in de bedrijfsvoering van de melkveehouders. Bewoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren hebben samen met provincie, waterschap en gemeente een plan gemaakt, dat twee alternatieven biedt. De voorkeur gaat uit naar het inrichten van het gebied als moeras, terwijl ook de aanleg van een nieuwe vaarweg voor beroepsvaart van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal mogelijk wordt. Het alternatief om de Hege Warren deels voor extensieve landbouw geschikt te maken, heeft niet direct de voorkeur.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....