3,9 °C

Foto: Menno de Boer. Op de foto staan vier medewerkers van de beide organisaties, Wim Faber (links) (directeur Thuiszorg Het Friese Land) en Martin Kirchner (rechts) (bestuurder Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land).

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land onder één bestuur

vr 01 oktober 2021 13.01 uur

LEEUWARDEN - Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land zijn officieel op bestuurlijk niveau gefuseerd. Na maanden van voorbereiding kwam er vanuit alle benodigde hoeken een akkoord. Daarmee vallen beide organisaties vanaf 1 oktober onder één bestuur.

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land zijn blij met deze ontwikkeling, want zo kunnen ze hun krachten bundelen voor het beste van de ouderenzorg in Noord- en Midden-Fryslân. De streefdatum van de bestuurlijke fusie was 1 juli, maar de gedegen voorbereiding vroeg iets meer tijd, vandaar dat de fusie op 1 oktober een feit is.

Het formele proces waarin meerdere partijen hun akkoord moesten geven, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en toezichthouders, is nu volledig doorlopen. Er is door alle partijen groen licht gegeven. De medezeggenschaps- en cliëntenraden van beide organisaties gaven al eerder een definitief akkoord op het fusieplan. Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte, is per 1 oktober verantwoordelijk voor het besturen van beide organisaties.

Inzetten op nog betere ketenzorg

Met de samenwerking willen Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land een effectieve samenwerking realiseren in het leveren van nog betere ketenzorg. De organisaties staan onder meer 24 uur per dag, zeven dag per week klaar voor hun cliënten en zijn altijd bereikbaar via een zorgcentrale. Met elkaar bieden ze complexe verpleeghuiszorg aan huis, een soepele doorstroom van zorg thuis naar verpleeghuiszorg, een goede overgang van het ziekenhuis naar huis en van de thuissituatie naar het ziekenhuis.

Ook bevordert de fusie op bestuurlijk niveau de samenwerking op het gebied van revalideren en zorgen voor een goede terugkeer van mensen naar huis. Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land kunnen daarnaast nog meer inzetten op het gebruik van zorgtechnologie, zowel op de zorglocaties als in de thuissituatie. Dat alles verbetert en professionaliseert de ouderenzorg in Noord- en Midden-Fryslân verder.

Aantrekkelijke werkgever

De fusie op bestuurlijk niveau heeft geen directe gevolgen voor de medewerkers, behalve dat zij door de officiële samenwerking meer doorgroeimogelijkheden krijgen. Het wordt voor hen namelijk makkelijker om tussen beide organisaties van functie te wisselen. Daardoor worden beide organisaties nog aantrekkelijker als werkgever. Ook gaan de medewerkers meer gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en hulp.

Over Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt persoonsgerichte zorg aan (voornamelijk) ouderen in Fryslân in vijftien woonzorglocaties en een revalidatiecentrum. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding, dagbehandeling en specialistische zorg en behandeling op het gebied van dementie, Korsakov, gerontopsychiatrie, Parkinson, Huntington en Niet-Aangeboren Hersenletsel.

De circa 2.800 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zetten zich in om van elke dag een waardevolle dag te maken. Voor bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Over Thuiszorg Het Friese Land

Bij Thuiszorg Het Friese Land staan ruim 2.200 bevlogen medewerkers dag en nacht klaar voor zorg, ondersteuning en begeleiding. Thuiszorg Het Friese Land helpt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Thuiszorg Het Friese Land biedt zorg in Noord- en Midden-Friesland en op de Waddeneilanden.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie