16,6 °C

Extra druk op zorg door toename coronabesmettingen

do 22 juli 2021 10.39 uur

LEEUWARDEN - De toename van het aantal coronabesmettingen zorgt inmiddels ook voor extra druk op de zorg in ziekenhuizen in Noord Nederland. Deze week is het kernteam van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), eerder dan gepland, opnieuw bijeen geweest. Aanleiding hiervoor is deze explosieve stijging en de daarmee samenhangende stijging van ziekenhuisopnames.

"We zagen eerst dat alleen de groep 20 tot 30-jarigen besmet raakte maar de besmetting neemt nu ook toe in de andere leeftijdsgroepen. Het aantal opnames van patiënten met Covid neemt toe en dit leidt tot extra druk in de ziekenhuizen."

Capaciteit

De toename van het aantal besmettingen valt samen met een zeer drukke periode in de hele zorgketen. Door uitval van medewerkers in combinatie met de vakantieperiode staan de dienstroosters erg onder druk en creëert dit druk op de beschikbare zorg- en beddencapaciteit. "In het ROAZ-overleg is hierover gesproken en ook met oog op het toerisme in onze regio moeten we de beschikbare capaciteit goed monitoren. Geconcludeerd is dat er vooralsnog voldoende beschikbare ziekenhuisbedden zijn."

Het is wel merkbaar dat de werkdruk over alle zorgdomeinen hoog is: van ziekenhuis tot verpleeghuiszorg. Ook de spoedeisende huisartsenzorg (in de avond, nacht en weekenden) wordt momenteel zwaar belast, waardoor wachttijden sterk kunnen oplopen.

Jos Rietveld, vice-voorzitter van het ROAZ: "We doen een dringend beroep op onze inwoners om de huisartsenposten buiten kantoortijd alleen te benaderen in geval van spoed; juist om ervoor te zorgen dat de spoedzorg niet in gevaar komt."

Vaccinaties en daling aantal positieve testen

Het goede nieuws uit de regio is dat de vaccinatiegraad in de drie noordelijke provincies hoog is. Tweederde van de bevolking in het Noorden heeft inmiddels tenminste één vaccinatie gehad. Vaccinatie is belangrijk voor bescherming van personen en het indammen van het virus.

"Verder zien we dat de ingestelde kabinetsmaatregelen van 9 juli effect lijken te hebben op het aantal corona-besmettingen; de afgelopen dagen is een daling ingezet en de hoop is dat deze de komende tijd doorzet."

 

Regionaal nieuws

16,6 °C
14 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
 
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.