17,9 °C

Noardeast-Fryslân: 'tijd voor fusie met Dantumadiel'

di 15 juni 2021 10.15 uur

DOKKUM -

Als het aan Noardeast-Fryslân ligt, dan fuseert de gemeente binnen afzienbare tijd op bestuurlijk niveau met Dantumadiel. Het college van Noardeast ziet het als 'relatief kleine stap' en stuurde deze maand een brief over de samenwerking aan het college van Dantumadiel.

Op dit moment maakt de gemeente Dantumadiel voor een groot gedeelte gebruik van de ambtenaren van de buurgemeente. Ooit was het plan dat Dantumadiel ook zou fuseren met het voormalige Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland. Dantumadiel besloot in 2016 om niet mee doen met de fusie. Zij bleef onafhankelijk op bestuurlijk niveau (burgemeester, wethouders, gemeenteraad en ondersteunde ambtenaren).

Eerder duidelijkheid

Noardeast-Fryslân heeft nu aangegeven dat zij voor 1 juni 2022 willen weten of Dantumadiel de diensten van het ambtenarenapparaat wil blijven gebruiken. In het contract heeft Dantumadiel tot 31 december 2022 de tijd maar Noardeast-Fryslân wil eerder duidelijk. Mede ook vanwege de nieuwbouw van het gemeentekantoor waar rekening wordt gehouden met werkplekken (evt. ook voor Dantumadiel dat 25% van het kantooroppervlak zou innemen).

Beste oplossing

In de brief schrijft het Dokkumer college dat zij een bestuurlijke herindeling de beste oplossing vinden voor de inwoners en ondernemers van beide gemeenten. "Daarmee ontstaat een robuuste plattelandsgemeente met veel onderlinge culturele, maatschappelijke en sociaal-economische samenhang." Ook wijst het college op hoge kosten als er wel een ontvlechting zou plaatsvinden.

Onvrede over ambtenaren

De onvrede - bij Dantumadiel - over de dienstverlening van het ambtenarenapparaat, wordt ook aangehaald. "Waar de kritiek terecht is zijn wij aan deze kritiek zoveel als mogelijk tegemoet gekomen. Er is door ons een Team Dantumadiel ingesteld en er zijn diverse kleinere verbeteringen doorgevoerd."

Onzekerheid

De toekomst van beide gemeenten en ambtenaren speelt een grote rol bij de nieuwbouw van het gemeentekantoor in Dokkum. Noardeast-Fryslân geeft aan dat zij de raad pas een voorstel sturen als er definitief een besluit is genomen over de toekomst na 1 januari 2024 (einde eerste contracttermijn). De samenwerking tussen beide gemeenten wordt binnenkort geevalueerd.

Langere termijn

Noardeast-Fryslân wil bovendien bij een contractverlenging een langere termijn afspreken om zekerheid te bieden aan het personeel. "Wij denken daarbij aan een termijn van acht tot tien jaar."

Na verkiezingen een besluit

Er is gekozen voor een deadline op 1 juni 2022 zodat het voortbestaan van Dantumadiel onderdeel kan zijn van de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college kan vervolgens de knoop doorhakken: herindeling, doorgaan of helemaal ontvlechten met Noardeast-Fryslân.

 

Regionaal nieuws

vandaag, 13.52 uur

Waterstanden zakken in de regio