3,4 °C

Omwonenden mestvergister voelen zich ongehoord

ma 17 mei 2021 14.58 uur

WIJNJEWOUDE - De komst van een mestvergister in Wijnjewoude houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. Omwonenden voelen zich ongehoord in de kwestie en de provinciale politiek zit met vragen over de zaak. De mestvergister moet een plek krijgen bij de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane 3a.

De provinciale fracties van D66 en GrienLinks willen graag weten hoe het zit. Terwijl omwonenden eerst was voorgehouden dat de besluitvorming over het zonnepark en de mestvergister apart behandeld zou worden, blijkt nu in de praktijk dat het de bedoeling is dat er een mestvergister komt. Omwonenden van de mogelijke locaties waar de mestvergister kan komen, hebben duidelijk aangegeven zich niet gehoord te voelen en maken zich zorgen over overlast en gevolgen voor de volksgezondheid.

Vreemde gang van zaken

Het college van Opsterland stelt dat met de provinciale bestemming op de locatie ook duurzame energieopwekking mogelijk is. De provinciale verordening verstaat daar wel zonne-energie onder, maar geen mestvergisting. Volgens statenlid Danny van der Weijde (D66) lijkt het erop dat er met een trucje onder de juiste procedure wordt uitgekomen. "Het ergste vind ik dat inwoners niet gehoord worden en een klein groepje nu voor anderen bepaalt. De provinciale regelgeving wordt uitgerekt, terwijl Provinciale Staten zich daar nooit over heeft uitgelaten."

Verkeerd signaal

De partijen vinden het niet te rijmen dat er strenge voorwaarden zijn voor de realisatie van wind- en zonne-energie, maar dat die voorwaarden bij de mestvergister achterwege worden gelaten. Volgens D66 en GrienLinks is het een slecht precedent en is mestvergisting ook geen realistische lange termijnoplossing. Charda Kuipers (GL): "De oplossing voor overschotten aan mest en uitstoot uit de landbouw is niet vergisting, maar een kleinere veestapel en grondgebonden landbouw."

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie

woensdag 1 december | 1 reactie

Kerst bij Tuindorado