18,5 °C

De container met huisvuil bij milieustraat in Burgum

'Elke maand 1500 vuilniszakken naar stort gebracht'

zo 16 mei 2021 19.35 uur

BURGUM -

Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Tytsjerksteradiel worden er maandelijks zo'n 1500 zakken huisvuil naar de milieustraat in Burgum gebracht. Inwoners kunnen (tot 1 juli 2021) het afval zelf gratis wegbrengen en dat wordt volop gedaan, zo blijkt uit de cijfers die de gemeente bijhoudt. De grijze container wordt sinds januari elke drie weken geleegd (in plaats van twee weken).

Het geturfde aantal zakken

periode 2021 aantal
januari 1794
februari 1509
maart 1415

"Over de eerste maanden van 2021 zien we dat er een dalende lijn is in aantallen zakken met huishoudelijk afval die gebracht worden op de milieustraat." zo concludeert de gemeente. De huidige afvalinzameling wil de gemeente doorzetten. Alleen ziet het gemeentebestuur graag dat zakken huisvuil nog het hele jaar (2021) gratis naar de milieustraat gebracht kunnen worden.

Milieustraat druk bezocht

De milieustraat in Burgum heeft in de afgelopen jaren steeds meer mensen getrokken. Dit komt mede ook door de verruimde openingstijden en de coronacrisis waardoor veel mensen thuis aan de slag gingen. Mensen die huisvuil brachten, hadden vaak ook ander afval bij zich om weg te gooien.

Aantal bezoekers

maand/jaar 2019 2020 2021
januari 2021 2408 2867
februari 1989 2602 2924
maart 2078 3068 3655

58 klachten

Hoewel op social media veel mensen negatief zijn over het nieuwe afvalbeleid, is erbij de gemeente weinig te merken van de kritiek. Er kwamen in de periode van 1 januari tot en met 19 april 58 klachten binnen. De meest voorkomende klacht is het gewijzigde beleid en dat de sortibak minder vaak wordt geleegd. "De klacht kunnen we niet oplossen, maar we hebben hier op maat uitleg en tips over gegeven."

Hoeveelheid verbrand afval is gelijk gebleven

Uit cijfers van Omrin blijkt dat op dit moment het aantal kilo's afval nog gelijk is gebleven. De verwachting was dat het aantal omlaag zou gaan maar door de huidige lockdown zijn veel mensen thuis en produceren ze mogelijk meer afval dan normaal. De zogenaamde VANG kilo's zitten op 131 kilogram per inwoner per jaar. Het totaal ingezameld afval is in februari wel met 11% gedaald.

De gemeente concludeert: "In andere Friese gemeenten zien we dat de covid-19 maatregelen over het algemeen hebben geleid tot meer kilo's afval wat verbrand is. We kunnen zeggen dat de communicatiecampagne, het toegankelijker maken van de milieustraat én meer maatregelen om afvalscheiding te bevorderen er mee toe heeft geleid dat de VANG-kilo’s in deze tijd stabiel zijn gebleven. Een groot compliment voor al onze inwoners!"

Communicatie

De gemeente Tytsjerksteradiel wil aandacht houden op goede communicatie met haar inwoners zodat zij leren hoe ze minder afval kunnen produceren. Ook is de afval-app van Omrin een succes, inmiddels hebben 46% van de huishoudens de app geïnstalleerd. De app geeft een seintje als de grijze of groene container bij de weg gezet moet worden.

Extra bakken verdriedubbeld

Als gevolg van het nieuwe afvalbeleid hebben 247 huishoudens een extra afvalbak aangevraagd. Daarvoor waren er vorig jaar 126 huishoudens met een extra afvalbak in de gemeente.

De helft van de nieuwe aanvragen betrof huishoudens met medische redenen, grote gezinnen of met kinderen in de luiers. Zij kregen gratis of tegen een gereduceerd tarief een extra afvalbak. Verder vroegen 115 andere gezinnen een extra sortibak aan en betaalden het volle pond van 150 euro per jaar.

Geen zicht op dumping

Het lijkt erop dat er geen huishoudelijk afval gedumpt wordt in de gemeente. Soms worden er losse zakken bij de afvalbak geplaatst. "In verhouding zijn er vaker (kleine) aantallen autobanden/velgen, huisraad, asbest e.d. die gedumpt worden. Dit beeld is niet anders dan de voorgaande jaren."

In juni 2021 zal er een monitoring van zwerfafval worden uitgevoerd. Daaruit zal moeten blijken of er meer zwerfafval is ontstaan door het nieuwe afvalbeleid (of niet).

 

Regionaal nieuws

18,5 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.