12.4 °C

Lintjesregen 2021: Zes lintjes in Dantumadiel

ma 26 april 2021 13.28 uur

DAMWâLD - Zes inwoners van de gemeente Dantumadiel zijn maandag Koninklijk onderscheiden tijdens de Lintjesregen. Eén persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vijf personen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel overhandigde hen allemaal thuis
de Koninklijke Onderscheiding. Het is vanwege het aantal personen en de coronamaatregelen helaas niet mogelijk een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te organiseren.

George Ihno Wim Dragt (68), Damwâld
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Dragt wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1982 tot 1986 was de heer Dragt streekconservator van het museum Dokkum. In 1986 werd hij directeur-conservator en breidde hij het museum uit. Onder zijn leiding zijn er verbouwplannen gerealiseerd, verkreeg hij daarvoor bij diverse fondsen financiële middelen en kreeg het museum in 2001 haar formele status als museum. Daarnaast begeleidde hij (mede) de fusie van het museum Dokkum en de Fiskershûskes te Moddergat tot de Stichting Musea Noardeast Fryslân. Tot zijn pensionering in mei 2019 fungeerde hij als directeur van en conservator bij de stichting. Van 1980-2020 was hij adviseur bij de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. De stichting verwerft onder andere objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de collectie Fryslân, een openbare collectie die in vaste opstelling in erfgoedinstellingen wordt getoond. Van 1985 tot 2011 was hij medeoprichter en bestuurslid (sinds 1989) van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting te Leeuwarden. De stichting beheert een fonds dat uit de opbrengst van een vermogen subsidies verstrekt aan o.a. Friese musea, met als doel het bevorderen van een goed beheer en behoud van Fries cultureel erfgoed. Van 2001 tot 2020 was de heer Dragt mede-initiatiefnemer en voorzitter van de “Stichting Historia Doccumensis” te Dokkum.
De stichting stelt zich ten doel om historisch onderzoek te verrichten naar de geschiedenis van Dokkum e.o. De heer Dragt schreef o.a. mee aan het boek 'Geschiedenis van Dokkum’.
Van 2008 tot 2020 was de heer Dragt penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Markant Friesland. De stichting is een koepelorganisatie van 24 samenwerkende musea in de regio
Noordoost-Friesland.

Otte Sijas Paulus Akkerman (74), Damwâld
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Akkerman krijgt zijn onderscheiding in verband met diverse activiteiten op onder andere kerkelijk gebied. Van 1979 tot 1984, van 1999 tot 2003 en van 2013 tot 2017 was de heer Akkerman actief als pastoraal ouderling voor de Gereformeerde Kerk, later de Protestante Gemeente in Damwâld. Van 1985 tot 1989 was hij ook voorzitter van de zendingscommissie. Van 2005 tot 2008
gaf de heer Akkerman ook huiscatechisatie. Van 1974 tot 1981 was hij voorzitter van de Gereformeerde Jongerenvereniging. Sinds 1975 is decorandus algemeen bestuurslid van de Uitvaartvereniging Damwoude e.o.. Van 1985 tot 1998 was de heer Akkerman voorzitter van Jeugdsoos Het Honk. Hij was verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.
Daarnaast was hij vertrouwenspersoon. Sinds 1991 is de heer Akkerman algemeen bestuurslid van de Stichting Mortuarium Damwoude. Hij ondersteunt bij allerlei activiteiten rond een overlijden.
Van 1993 tot 2013 was decorandus algemeen bestuurslid van de Friese Federatie, deze vereniging behartigt de belangen van Friese uitvaartverenigingen. Sinds 2014 is de heer Akkerman bestuurslid van Dorpsbelang Damwâld. Hij vertegenwoordigt namens Dorpsbelang bij de vergaderingen met de gemeente w.o. in de commissie van de Centrale as, Commissie Campus Damwâld, Commissie Wetterwâlden, commissie Krúswei en de werkgroep Kansen en Kernen voor de Haadwei.
Sinds 2016 is de heer Akkerman ook vrijwilliger bij en financieel adviseur van Stichting begraafplaatsen Dantumadiel.


Jan Dantuma (63) Feanwâlden
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Dantuma is sinds 1975 al betrokken bij de activiteiten van vriendenclub It Lytse Slokje.
Deze club heeft diverse evenementen georganiseerd. De heer Dantuma was onder andere vrijwilliger bij de autocross Driezum en voorzitter van het organiserend comité Wielerrronde Driezum. Daarnaast was de heer Dantuma medeorganisator van diverse evenementen bij de Stichting Paardensport Driezum-Wâlden. Van 1976 tot 2001 was decorandus bestuurslid, wedstrijdleider (1976-1986) en jeugdleider (1983-1987) van Damclub de Skouwer te Driezum. Hij was als bestuurslid verantwoordelijk
voor de onderlinge competitie en wedstrijden. Van 1978 tot 1989 was de heer Dantuma lid van de jeugdcommissie, wedstrijdsecretaris, redactielid van het clubblad, trainer en lid van de jubileumcommissie voor het 25-jarig en 50-jarig bestaan van Voetbalvereniging VIOD Driezum.
Van 1999 tot 2003 en van 2012 tot 2016 was decorandus diaken van de Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl. Van 2002 tot 2018 was de heer Dantuma bestuurslid en ledenadministrateur (2010-2018) van Damclub de Harste in Sumar. Van 2005 tot 2013 was de heer Dantuma gastouder voor de AFS interculturele uitwisseling. Hij en zijn echtgenote
fungeerden als gastgezin voor vijf buitenlandse studenten. Van 2009 tot 2014 was de heer Dantuma penningmeester van de Buurtvereniging De Buorren Feanwâlden.

Anne van der Veen (74) Feanwâlden
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van der Veen was van 178 tot 1988 kerkvoogd. Van 1986 tot 2002 was de heer van der Veen onderhoudsmedewerker van de begraafplaats rondom de Johanneskerk en de pastorietuin in Feanwâlden. Sinds 1986 tot heden is decorandus onderhoudsmedewerker voor de kerkelijke gebouwen. Ook verzorgt hij filmopnames in de kerk tijdens kerk-, rouw- en trouwdiensten.
Sinds 1995 is de heer van der Veen vrijwilliger bij Toneelvereniging Vriendenkring te Feanwâlden.
Hij verzorgt het licht en geluid tijdens de voorstellingen. Sinds 2010 verzorgt decorandus ook de filmopnames en montage van de sinterklaasintocht in Feanwâlden. Vanaf 2010 is de heer van der Veen ook actief voor Stichting Lodenhelrun. Hij filmt zowel de voorbereidingen, de opbouw van de hindernissen en de wedstrijd. In 2017 en 2018 verzorgde de heer van der Veen ook de filmopnames van The Passion in Feanwâlden.

Romke Wielstra (63) Driezum
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wielstra was van 1972 tot 2018 vrijwilliger bij de voetbalvereniging VIOD te Driezum.
Hij was trainer en coach van diverse jeugd- en seniorenteams. Hij stelde mede
het jeugdplan op waardoor het aantal jeugdleden groeide. Van 1975 tot 2019 was de heer Wielstra medeoprichter en bestuurslid van de vriendenclub It Lytse Slokje. Hij initieerde en organiseerde de activiteiten, zoals de jaarlijkse autocross, schaatswedstrijden, het ringsteken en de voorlopers van het Open Fries Kampioenschap Paardentriatlon, waarvan de organisatie in 1996 is overgegaan naar de Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld.
Van 1980 tot 1982 was decorandus oprichter en bestuurslid van de buurtvereniging Van Sytzamaweg te Driezum. Van 1996 tot 2019 was hij 6 jaar bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld. De heer Wielstra was voorzitter van de bouwcommissie. Hij bouwde de parcoursen voor de Open Fries Kampioenschappen Paardentriatlon en de
Open Fries Kampioenschappen Paardenmarathon. Van 2014 tot 2020 was decorandus vrijwilliger bij de buurtvereniging Mei Syn twaen ien te Driezum. Sinds 2019 is de heer Wielstra medeoprichter, bestuurslid van en vrijwilliger bij de zaalvoetbalvereniging Libertas te Dantumadiel. Wielstra werft sponsoren en hij fungeert als coach.

Gauke van der Meer (76), Damwâld
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van der Meer is al jaren actief op het gebied van de duivensport. Sinds 1980 is decorandus al penningmeester van Postduivenvereniging De Blauwe Doffer te Damwâld. Van 2003 tot 2018 was de heer van der Meer secretaris van Rayon Het Noorden, het samenwerkingsverband van postduivenverenigingen in Noord Fryslân.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws