18,4 °C

'Menselijke maat moet terug in klachtenprocedure'

do 08 april 2021 10.00 uur

DRACHTEN -

De gemeente Smallingerland kan wel een nieuwe commissie voor klachten en bezwaren instellen, maar moet dan tegelijkertijd zorgen dat de menselijke maat in de afhandeling ervan terugkomt. Het duurt nu acht tot twaalf maanden of langer voordat klachten en bezwaren worden afgehandeld. Probleem is dat ze ook niet worden opgelost en mensen vervolgens weer terugkomen om hun beklag te doen. Voorzitter Dieuwke Heddema van het VN-panel voor gehandicapten en mensen met een beperking ziet volop kansen voor de nieuwe gemeentelijke commissie, maar dan moet het roer wel om.

"Het opnemen van klachten en de hoorzitting zelf gaan beiden wel goed", vertelde Heddema tijdens de Ronde Tafel in de gemeente Smallingerland dinsdagavond, maar daar blijft het volgens haar vervolgens bij. "De afhandeling van een probleem is maatwerk en dat geeft grote problemen". Naar aanleiding van vragen van CDA’er Sjouke Rijpma schetste ze een mogelijke oplossing. Volgens Heddema is het vooral zaak om binnen de daarvoor gestelde termijnen de zaken af te handelen. Klachten moeten binnen tien weken zijn afgehandeld, bezwaren binnen zestien weken.

"De nieuwe commissie moet begrip voor mensen in ons clubje krijgen", aldus de voorzitter van het VN-panel, "Als je voor een commissie met alleen hoger opgeleide mensen komt, dan heb je als uitkeringsgerechtigde het probleem dat de leden ervan niet begrijpen in welke situatie je zit. Begrip alleen al doet wonderen." In het voortraject van de klachten- en bezwarenprocedure in Smallingerland kan momenteel ook weinig. "Het is druk bij de klachtencommissie. Er wordt dan wel mediation aangeboden, maar die is ook niet onafhankelijk en dan is de gang naar de hoorcommissie onvermijdelijk. Zo’n traject kost tijd en veel frustratie."

 

Regionaal nieuws