10,3 °C

Archieffoto zonnepark in Garyp

Opeinde krijgt steun in overleg zonneparkbouwer

wo 07 april 2021 16.45 uur

OPEINDE - Inwoners Opeinde praten komende donderdag met financiële deskundigen over deelname in het nieuwe zonnepark. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Smallingerland, die daarmee probeert de onrust in het dorp weg te nemen. Tijdens Het Debat dinsdag pleitten de gemeenteraadsleden voor de volle steun van de gemeente aan de inwoners in de zoektocht naar samenwerking met de Duitse zonneparkbouwer Kronos Solar. Bewoners kunnen individueel participeren of kiezen voor een op te richten fonds met geld voor de omgeving of een combinatie van beide.

Het gros van de raadsleden vindt ondersteuning van de inwoners in de gesprekken met de zonneparkbouwer van groot belang. Schriftelijke afspraken zijn hard nodig, aldus FNP'er Durk Oosterhof, die samen met VVD en CDA een amendement indiende op het raadsvoorstel om voorlopig planologisch aan het zonnepark mee te werken. In het amendement werd ook bepaald dat er harde financiële garanties moeten zijn, zoals een bankgarantie, voor het opruimen van het park na afloop. Op de Smallingerlands Belang-fractie na stemde de hele gemeenteraad daarmee in.

Alle fracties van Smallingerland vinden dat burgemeester en wethouders de bewoners in het financiële traject moet bijstaan. "Mensen voelen zich niet senang als het om participatie gaat. Steun aan de Opeinders is nodig", oordeelde Michiel Schrier (SP). Volgens PvdA-raadslid Jan Johannes Veldkamp is het dorp overvallen door het plan. "Heel veel is nog onduidelijk en dat zorgt voor wantrouwen en onrust. Het schuurt, wringt en knijpt." Zijn voorstel om de besluitvorming op planologisch gebied zes weken uit te stellen, was volgens wethouder Robin Hartogh Heys niet nodig. Volgens hem is er nog voldoende tijd om alle zaken goed te regelen voordat de raad een definitief besluit neemt.

Peter Lesterhuis van de GroenLinks-fractie wil graag bij de gesprekken van dorp en zonneparkbouwer aanschuiven. Met die stap wil hij meer inzicht in de gang van zaken krijgen. Wethouder Maria le Roy liet weten voor hem te informeren naar de mogelijkheden. De informatiebijeenkomsten zijn in principe openbaar, dus iedereen kan er naar toe. Lesterhuis wil daar uitsluitend als toehoorder naar toe en niet inhoudelijk aan de discussie deelnemen, zo liet hij naar aanleiding van een vraag weten.

Van verschillende fracties kwam kritiek op het gegeven dat het twaalf hectare grote zonnepark bij Opeinde op landbouwgrond komt. Meine Hofstra van Smallingerlands Belang verwoordde het als volgt: "Een heilloze weg. Energiecowboys springen in een gat in de markt en gebruiken vette subsidies die Nederlandse burgers met belastinggeld betalen. Kronos is een echte cowboy, die niet transparant is en zich niet echt in de bewoners interesseert. We hebben nog veel pijnpunten op te lossen.’’

CDA'er Douwe Hiemstra toonde zich ook groot voorstander van behoud van landbouwgrond. "Willen we de doelstellingen in 2030 halen, dan kunnen we beter eerst zonnepanelen op daken, ligboxenstallen en geluidswallen plaatsen. Pas als allerlaatste op landbouwgrond."

Een motie van de christendemocraten haalde het niet, omdat punten daarin weliswaar sympathiek waren, maar ook al in het gemeentelijk beleid worden beschreven, zoals een van de raadsleden het omschreef. Alleen de PvdA stemde mee.

 

Regionaal nieuws

zaterdag 25 september

Jaarlijkse fruitdag bij de Spitkeet