19,3 °C

Gemeente geeft zichzelf 'dwangsom' om smerig kunstgras

di 09 maart 2021 13.34 uur

BEETSTERZWAAG - Opsterland heeft zichzelf een 'last onder dwangsom' opgelegd vanwege vervuilende kunstgrasvelden in de gemeente. Het college van B&W kwam deze week tot dit besluit om een ongewenste situatie op te heffen. De gemeente ontving namelijk meerdere handhavingsverzoeken om de verdere verspreiding van 'rubber infill' op de gemeentelijke kunstgrasvelden te voorkomen.

Gelijke monnikken, gelijke kappen

In dit proces legt de gemeente zichzelf nu een last onder dwangsom op. Dat is overeenkomstig haar beleid waarin de gemeente zichzelf niet anders behandelt dan anderen. De gemeente heeft nu tot 12 maanden de tijd om diverse maatregelen te treffen voor het verbeteren van de situatie en te voldoen aan de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb).

Handhavingsverzoek

Via een handhavingsverzoek in augustus 2020 werd de gemeente al gevraagd om te vervuiling op de sportvelden aan te pakken. De gemeente treedt nu handhavend op voor de eigen sportvelden in Beetsterzwaag, Bakkeveen en Lippenhuizen. "Deze situatie is bijzonder, maar niet uniek. Veel Friese gemeenten hebben hier op dit moment mee te maken. Het proces wordt voor deze gemeenten voorbereid door de FUMO." zo laat Opsterland weten. Opsterland zet erop in om aan alle gestelde maatregelen te voldoen zodat de opgelegde last met boetebepaling niet leidt tot een daadwerkelijke geldboete.

Eerste maatregelen in najaar 2020 genomen

Al voordat de handhavingsverzoeken binnenkwamen onderzocht de gemeente welke maatregelen nodig zijn om bodemverontreiniging als gevolg van de rubbergranulaatkorrels te voorkomen. In het najaar van 2020 werden de eerste maatregelen genomen.

Alle rubber infill dat naast de velden lag is opgeruimd en er zijn richtlijnen opgesteld voor 'good housekeeping'. De gemeente helpt de verenigingen onder andere met het gebruik van de infill op de velden en brengt kantplanken en schoonlooproosters aan. Naar verwachting is dit gerealiseerd in maart 2021.

Beetsterzwaag

Het laatste open eind is de sanering van de bodem langs het veld in Beetsterzwaag. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke mate sanering nodig is en wat de bijbehorende kosten zijn. De begunstigingstermijn voor sanering van het veld ligt op 12 maanden. Deze tijd gebruikt de gemeente voor het afronden van nader onderzoek en het vinden van een goede oplossing voor het veld in Beetsterzwaag.

 

Regionaal nieuws