6,4 °C

Zorg bereidt zich voor op 'derde golf'

do 04 maart 2021 10.16 uur

LEEUWARDEN -

Terwijl de eerste 'versoepelingen' in de samenleving zijn begonnen, bereidt de ziekenhuiszorg zich voor op de derde golf. Zo laat Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) weten. Het aantal patiënten met Covid-19 blijft hoog, ook in de noordelijke regio.

"Het aantal besmettingen in Noord-Nederland is inmiddels vergelijkbaar met het aantal besmettingen in de rest van Nederland, te weten stabiel hoog (ca. 180 per 100.000 inwoners per week). De druk op de ziekenhuizen is onverminderd hoog. De verwachting is dat dit de komende weken niet zal afnemen, mogelijk zelfs verder zal toenemen. Binnen de noordelijke regio worden momenteel regelmatig patiënten overgeplaatst tussen de ziekenhuizen om de druk op de ziekenhuizen zo evenredig mogelijk te
verdelen."

Voorbereiding derde golf in de zorgketen

In opdracht van VWS wordt ook in de noordelijke regio de laatste hand gelegd aan een plan ter voorbereiding op een derde golf van de Covid-pandemie, mogelijk resulterend in het zogenoemde 'zwarte scenario'. Deze voorbereidingen betreffen de gehele zorgketen. Het noordelijke plan sluit aan op het landelijk beleid. "Zo hopen we goed voorbereid te zijn als de druk op de zorgketen onverhoopt verder toeneemt." aldus AZNN.

Vaccinaties

Ondertussen zijn volgens AZNN de eerste voorzichtige resultaten te zien van de vaccinaties. Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen waar het grootste deel van de cliënten en de medewerkers inmiddels is gevaccineerd, neemt af. Kleinschalige verzorgingshuizen werken samen met huisartsen bij de vaccinaties. In al deze woonvormen blijft voorzichtigheid, ook met bezoek, noodzakelijk totdat helder is dat er geen risico's meer zijn voor deze kwetsbare bewoners.

Vaccinatiebereidheid

AZNN is verder heel positief over de grote vaccinatiebereidheid onder alle mensen die uitgenodigd worden. "We verwachten als noordelijke GGD'en vanaf begin april sterk te kunnen versnellen, waartoe op dit moment voorbereidingen worden getroffen met de inrichting van nieuwe locaties", aldus Jos Rietveld, Directeur Publieke Gezondheid Groningen en lid van het Strategisch Kernteam ROAZ NN.

 

Regionaal nieuws

6,4 °C

3 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.