18,5 °C

Rammelend 'ketenbeleid' terug naar tekentafel

do 18 februari 2021 19.55 uur

BURGUM -

Het zogenaamde nieuwe 'ketenbeleid' deed donderdag het nodige stof opwaaien tijdens de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel. Het gaat om de jeugdketen en caravans waarin jongeren samenkomen om een biertje te drinken. In het beleid wordt aangegeven dat de 'huiskamer-keten' gratis dranken moeten verstrekken en dat er maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn.

Onwaarheden

Het nieuwe beleid werd een tijdje terug met een persbericht aangekondigd met daarin 'onwaarheden'. Zo gaf de gemeente aan dat Koninklijke Horeca Nederland was gekend bij de ontwikkeling van het beleid maar KHN gaf - na navraag van deze site - aan helemaal niet gekend te zijn. Ook gaven jongeren uit de keten aan dat er niet naar hun mening was gevraagd.

Timing

De VVD vond dat er geen beleid nodig is voor keten bij woningen zolang ze maar niet een commercieel karakter hebben. Saskia van der Werf (PvdA) dacht dat de 'timing' van het beleid erg slecht gekozen was in deze coronatijd waarin de jeugd al genoeg problemen heeft. Ze vond bovendien dat het beleidstuk pas terug kan komen in de raad als er gesproken is met de jongeren en dat er een fatsoenlijk gesprek met KHN is geweest. "Het moet niet over de jongeren gaan, het moet met de jongeren opgesteld worden...."

Matig stuk

Mariska Wieringa (CDA) vond het ook een matig stuk met slechte onderbouwing. Ook zijn er onduidelijkheden over bijvoorbeeld excessen waarbij niet geschreven wordt welke dat precies zijn (geweest). Ook zag ze graag dat ook andere openbare ruimten (bijv. It Pypke in Suwâld of It Maskelyn in Hurdegaryp) bij het beleid wordt betrokken.

Sociaal domein of handhaving?

Douwe Hooijenga (ChristenUnie) vond dat het gaande weg alleen maar onduidelijker is geworden met 'wat wy mei it belied wolle....' Hij vindt ook dat dit niet het handigste moment is om het aan te kaarten. Hij wilde weten vanuit welk punt het beleid wordt ingestoken, vanuit het 'sociaal domein' of vanuit 'handhaving'. Hooijenga wilde hierover de volgende keer duidelijkheid hebben.

Huiskamer-keet

Brigitta Scheepsma (GroenLinks) beaamde de onduidelijkheid over de portefeuille. Ze vroeg zich af of ze zich bezig moeten houden met het maximum aantal mensen in een keet. "We waren verbaasd dat we dat in het stuk tegenkwamen..." Aan het begin van de vergadering had ze nog een verzoek ingediend om het stuk helemaal niet te bespreken. Een meerderheid van de gemeenteraad ging daar niet in mee.

FNP'er Reitsma deed in de vergadering het verzoek om het woord huiskamer-keet te schrappen. Andere raadsleden en ook Dineke Wagenaar (VVD) waren het daarmee eens. Wagenaar had nog wel een advies aan de ambtenaren: "Geanris in ronde meitsjen by de keten del sadat se witte wer't se it oer ha...."

Wachten op nieuw stuk

Portefeuillehouder Jeroen Gebben had moeite met bepaalde aannames waarin de gemeente geen contact zou hebben gehad met partijen in het veld. Hij gaf aan dat er intensief contact was geweest met onder andere Kearn, de politie, VVN en Koninklijke Horeca Nederland.

Als voorbeeld van een exces noemde Gebben dat er soms voor 25 euro alcohol werd ingekocht en dat er mensen met taxibusjes bij de keten langskomen. Jeroen Gebben begreep dat het huidige stuk niet aan de verwachtingen van de raad voldoet. Hij weet nog niet wanneer het nieuwe stuk weer op tafel komt, eerst moet alles - in zijn ogen - goed bestudeerd worden. Ook wil Gebben de jongeren bij het nieuwe beleid betrekken, al gaf hij ook aan dat alle jongeren nooit bereikt zullen kunnen worden.

 

Regionaal nieuws

18,5 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.