18,3 °C

'Jammer dat er in de raad zo gekruidenierd wordt'

do 18 februari 2021 17.10 uur

DRACHTEN -

Een bijna ouderwetse discussie laaide op in de gemeenteraad van Smallingerland over een bedrag van 424.000 euro, dat nodig is voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Het is allerminst zeker of de tientallen wetten en honderden regels voor de leefomgeving in één nieuwe wet worden gebundeld. De helft van alle Nederlandse wethouders - 177 om precies te zijn - zijn voor afstel en zelfs het afblazen ervan. Desondanks zijn gemeenten verplicht om de nodige voorbereidingen te treffen en daarvoor is geld nodig.

De vraag in Smallingerland tijdens Het Debat dinsdagavond was uit welke pot de centen moesten komen: uit de algemene reserve of uit de begroting ten koste van maatregelen die al zijn afgesproken. De discussie werd aangewakkerd door een amendement van VVD, ELP en Smallingerlands Belang, waarin werd gepleit om het geld uit de begroting te halen en niet uit de reserves. De meerderheid van de raadsfracties spuwden bijkans vuur, omdat de raad eerder al had besloten het andersom te doen.

"Het verbaast me wat u nu wilt doen. U hebt willens en wetens een hele hoop uit de begroting geveegd, dat snap ik wel, maar dit kan niets eens wat u nu wilt", hield Jouke de Jong van de ChristenUnie de indieners van het amendement voor. De drie partijen zeiden niet alles uit de reserves te willen halen , want "voor je het weet ben je een artikel 12-gemeente". "Maar alle lucht is al uit de begroting", probeerde Peter Lesterhuis van GroenLinks. Hij kreeg bijval van FNP’er Durk Oosterjhof: "It is kwealik dat de begrutting mei muoite fêststeld is en der no sa wat bedragen út lutsen wurde. Soks kin net."

Wethouder Maria Le Roy schudde het hoofd: "Als er zo gekruidenierd wordt, dan is dat jammer". Haar collega Felix van Beek was het roerend met haar eens. "Mensen rekenen op het geld dat in de begroting is toegezegd. Dan kun je nu niet even kijken of er ruimte is of niet. Het college wil serieus kijken of die ruimte in de begroting is. Dat gaan we nu niet zo maar even doen." VVD'er Marco Molhoek stelde voor om het besluit uit te stellen, maar de meerderheid was daar niet voor.

 

Regionaal nieuws

18,3 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.