3,5 °C

De bewuste zaterdagavond op 19 december 2020 dat het uit de hand liep met een groot vreugdevuur

Twijzelerheide: waarom werd er niet eerder ingegrepen?

do 21 januari 2021 22.15 uur

BUITENPOST -

Raadslid Sake van der Meer (FNP) wilde donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten waarom er niet eerder is opgetreden tijdens de toestanden in het centrum van Twijzelerheide. Vooraf aan de jaarwisseling werd er regelmatig brandgesticht en carbid geschoten. "Wêrom is der net fuortendaliks hurder optreden?" Diverse inwoners van Twijzelerheide hadden het raadslid benaderd over de kwestie.

Kat en muis

Burgemeester Oebele Brouwer liet als een reactie daarop weten dat hij destijds alle dagen in contact stond met de politie en het Openbaar Ministerie. "Dan sist even mei wannear moatst yngripe en wannear kinst it gewurde litte. Yn dy wiken wie't in soart fan 'kat en muis'. Sy sieten te wachtsjen: Komt de plysje? Dan hiest wer gedoch. Wy ha bewust sein, at der fjoer makke wurdt op it fjildstje: lit mar gewurde. Stean der wat minsken: lit mar gewurde...... Oant dy saterdy ta, toen moasten wy yngripe. En dat soenen wy wer sa dwaan....."

Rommel

Burgemeester Brouwer liet weten dat hij blij is dat ze het zo gedaan hebben. Wethouder Max de Haan reageerde verder op vragen waarom er nog zoveel rommel ligt op het veld aan het Pleinpaed in Twijzelerheide. "Alles is opromme yn Twijzelerheide behalve op it fjildstje. It is dweil troch wiet, sadra wy der wer wêze kinne, dan wurdt it opromme...."

Sjon Stellinga van de PvdA wilde weten waarom de onrust in Twijzelerheide kon ontstaan. Misschien lag het aan de maatregelen vanwege de coronacrisis maar hij wilde graag dat de burgemeester zijn best doet om het te voorkomen. Brouwer gaf aan dat hij zeker focus heeft op de raddraaiers en verder de inwoners wil betrekken bij activiteiten.

Liever feesttenten dan beveiligers

"It hie folle mâler gean kint" besloot burgemeester Oebele Brouwer tijdens zijn antwoorden over Twijzelerheide. De burgemeester hoopt dat de feesttenten tijdens een nieuwe jaarwisseling ervoor zorgen dat alles beter verloopt. "Lit wy hope dat wy dan mear ynvestearje kinne yn feesttinten yn plak fan it mear ynhieren fan befeiligers...."

 

Regionaal nieuws

3,5 °C

11 inbraken

11 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.