9,3 °C

Scherpe discussie over zwembad Drachten

wo 20 januari 2021 13.57 uur

DRACHTEN -

De nieuwbouw van een zwembad in Drachten leverde dinsdagavond tijd een venijnige discussie in de gemeenteraad van Smallingerland op. Smallingerlands Belang en ELP willen de realisatie ervan als een turnkeyproject en voor een vast bedrag laten uitvoeren. Twee moties, die vorig jaar ook al op eenzelfde manier werd gepresenteerd en bediscussieerd, kwamen dinsdagavond tijdens Het Debat opnieuw op tafel. De actie was tegen het zere been van andere raadsleden en dat van wethouder Felix van Beek.

"Het is voor mij helemaal niet vanzelfsprekend dat ik de beide moties ga uitvoeren als ze worden aangenomen. Daarover zal ik eerst met de andere leden van het college overleg hebben", liet Van Beek aan de indieners ervan weten. "Het zijn vreemde moties. Beide onderwerpen zijn uitvoerig aan de orde geweest. Ik kijk er met verwondering naar. In de moties staan ook een aantal misleidingen." Volgens Van Beek worden de afgesproken kaders, waarbinnen het nieuwe bad wordt gebied, niet overschreden, zoals ELP en SB stelden. Dat geldt naar zijn mening ook voor het programma van eisen en het maximale bedrag van ruim 33 miljoen euro.

Aanleiding voor de beide moties waren onder andere de aanleg van twee extra banen in het zwembad. Hans Hofman van Smallingerlands Belang lukt het niet de andere raadsleden te overtuigen dat de aanleg ervan extra kosten met zich meebrengt. Het bedrag van 33 miljoen euro hoeft van hem niet volledig te worden besteed. Als het goedkoper kan, dan mag dat ook, is de redenatie van de indieners van de motie. De motie om het zwembad als turnkeyproject uit te voeren, haalde het niet.

CDA-raadslid Corrie Ponne stemde als enige in haar fractie tegen de motie om het zwembad als turnkey-project uit te voeren. "Als gemeenteraad moeten we niet bepalen hoe we een bad moeten bouwen. We moeten alleen de voorwaarden ervoor en het maximum te besteden bedrag vast stellen. Wij zijn geen bouwheer. Laat het college van burgemeester en wethouder daar deskundigen voor inhuren. Dat zijn wij niet."

De sfeer in de digitale raadszaal werd enigszins grimmig toen voor- en tegenstanders van beide standpunten zich in scherpe bewoordingen over en weer uitlieten. CDA'ster Karin van der Velde-Ronda had grote moeite met de toon, die wethouder Felix van Beek aanhield, maar burgemeester Jan Rijpstra greep in. Hij vond de discussie inhoudelijk goed gaan.

 

Regionaal nieuws

9,3 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.