10,4 °C

© WâldNet

Wethouder Hoekstra ontkent Westermar-affaire

di 19 januari 2021 15.00 uur

BURGUM - FC Burgum is door de gemeente absoluut niet financieel bevoordeeld, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. "Der binne gjin rare jildstromen, net ûnder it kleed of boppe it kleed", zo laat wethouder Gelbrig Hoekstra weten in een persbericht. Er is volgens haar volstrekt geen sprake van schijn van belangenverstrengeling.

Voetbalkantine

De VVD en GroenLinks stelden in 2020 diverse vragen over meerdere geldstromen die de wethouder en gemeente Tytsjerksteradiel met FC Burgum heeft. Zo werd in 2019 een voetbalkantine voor 235.000 euro door de gemeente gekocht voor de realisatie van een AZC-school. Bij de gemeente was eigenlijk vooraf al bekend dat het gebouw niet geschikt was voor een school. De kantine moet nu gesloopt worden. De koopsom kan gezien worden als subsidie aan FC Burgum waarmee in 2020 het sportcafé in de nieuwe sporthal Westermar werd gekocht voor 715.000 euro.

Hûskeamer

Dit is niet de enige geldstroom. Wethouder Hoekstra zat ook in de commissie voor een Europese Leader-subsidie. Via deze commissie ontving FC Burgum 150.000 euro subsidie om een 'hûskeamer' in te richten voor Burgum. De suggestie in de aanvraag (zie PDF) betrof een huiskamer voor iedereen, waarbij ook plek was voor asielzoekers, alleenstaanden, ouderen en het welzijnswerk van de gemeente. Tot op heden is er bij de gemeente echter niets bekend van een samenwerking voor de hûskeamer. De wethouder zelf was in april 2019 al wel op de hoogte dat FC Burgum in de aanvraag een samenwerking met de gemeente suggereerde terwijl die er niet (tot op heden) niet is.

Gelbrig Hoekstra ontkent

Wethouder oekstra is stellig: "Ik kin mysels rjocht yn de spegel oanjen." Ook als het gaat om haar jarenlange zakelijke relatie met de club. "Ja, haar bedrijf is in het verleden sponsor geweest, maar met niemand binnen FC Burgum heeft ze een band die niet te rijmen is met haar functie als wethouder. Natuurlijk kent ze na dertig jaar wonen en werken in Tytsjerksteradiel een hoop mensen en organisaties." zo laat de CDA weten. Hoekstra onderschijft dat met de woorden: "Mar ik kin ûnderskied meitsje yn belangen."

De wethouder wijst erop dat bij haar aantreden een integriteitsscan is gedaan. Daaruit kwamen geen problemen naar voren en de gemeenteraad kende de inhoud ervan. Ook toen in februari 2019 werd besloten om de Nije Westermar te bouwen, waren er geen bezwaren tegen haar betrokkenheid als wethouder, zegt ze. Dat veranderde in de loop van het project. Zowel in september als oktober vroeg de oppositie spoeddebatten aan over het onderwerp. Daarbij sprak Hoekstra de aantijgingen over schijnbare belangenverstrengeling tegen. Dat er opnieuw vragen gesteld zijn, vindt ze "altyd goed". Maar haar antwoord blijft hetzelfde: de beschuldiging is feitelijk onjuist, alle geldstromen zijn bekend.

 

Regionaal nieuws

zaterdag 25 september

Jaarlijkse fruitdag bij de Spitkeet