9,2 °C

Foto Accolade: Accolade plaatst nieuwe gevel aan De Hunze in Drachten

'Focus op voldoende betaalbare huurhuizen'

do 17 december 2020 13.19 uur

DRACHTEN -

De gemeente Smallingerland, Accolade, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt. Voor 2021 ligt de nadruk op: de betaalbaarheid van woningen en voldoende beschikbaarheid daarvan. Ook gaan partijen samenwerken rond het tijdig signaleren en oplossen van betalingsproblemen van huurders. In Smallingerland staan ongeveer 8.000 sociale huurwoningen.

De betaalbaarheid van de sociale huurwoningen staat voorop. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het huurbeleid van de woningcorporaties. Accolade en WoonFriesland investeren in 2021 naar verwachting circa € 17 miljoen in de sociale huurvoorraad in Smallingerland. Er wordt geinvesteerd in kwaliteit, comfort, energieprestatie en onderhoud. Het verbeteren van de energieprestatie draagt bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten voor de huurder.

Nieuwbouw

Beide corporaties realiseren nieuwbouw in Smallingerland in 2021. Het gaat om nieuwe woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart en om appartementen aan het Suderhiem in Drachten. Ook zijn de gemeente en de corporaties volop in gesprek over diverse andere nieuwbouwlocaties met als gezamenlijk doel nieuwe sociale huurwoningen in Drachten te realiseren vanwege de grote vraag hiernaar.

Wonen-welzijn-zorg

Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Daarom willen partijen nauwer samenwerken rondom dit thema. Bijvoorbeeld op het gebied van ouderen. Want tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Partijen maken daarom in 2021 een actieplan hoe ze ouderen hierbij zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Het gaat dan o.a. om geschikte woningen en woonomgeving, goede zorg aan huis, een passend dienstenpakket en toegankelijke basisvoorzieningen met mogelijkheid tot ontmoeting.

Invloed Covid-19

De woningcorporaties, De Bewonersraad en de gemeente besteden in 2021 extra aandacht aan de economische gevolgen van de coronacrisis voor huurders en ondersteunen waar mogelijk. Op www.smallingerland.nl/Wonen staat de volledige tekst van de prestatieafspraken 2021.

 

Regionaal nieuws

9,2 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.