9,2 °C

Friese taal kindopvang krijgt duwtje in de rug

do 17 december 2020 07.20 uur

DRACHTEN -

Het gebruik van de Friese taal in de kinderopvangcentra in Smallingerland krijgt de komende jaren een duwtje in de rug. De gemeente zal organisaties actief benaderen en ook uitdagen om de tweede rijkstaal actief te gebruiken. Reden is dat het leren een tweede taal voor de ontwikkeling van jonge kinderen belangrijk is. In het nieuwe beleid voor peuteropvang en de Voor- en Vroegschoolse Educatie, dat in 2022 ingaat, wordt structureel aandacht aan tweetalige opvang gegeven.

De kinderopvangcentra kunnen voor hulp aankloppen bij het Sintrum Frysktalige BerneOpfang (SFBO) in Leeuwarden, dat ook in Smallingerland actief is. Voor het gebruik van de Friese taal moeten zij een certificeringstraject doorlopen. Momenteel lukt het de organisaties om praktische redenen niet de medewerkers de Friese taal actief te laten gebruiken. Ze hebben al een tekort aan mensen, terwijl het werven van nieuw personeel moeilijk is. Deelnemers aan het certificeringstraject kunnen een provinciale subsidie krijgen.

De stap in Smallingerland is het gevolg van een raadsbreed gesteunde motie van FNP en PvdA. Een eerder amendement van ongeveer dezelfde strekking was praktisch niet uitvoerbaar. Wethouder Felix van Beek had zich vervolgens uitvoerig door de kinderopvangcentra laten informeren. Hij was spontaan gebeld door Bianca Bijlsma-Smoorenburg die hem uitgebreid informeerde. Nieuw overleg met FNP'er Durk Oosterhof resulteerde in een motie, die tot structureel meer aandacht voor de Friese taal en tot meer draagvlak onder betrokken organisaties moet leiden.

 

Regionaal nieuws

9,2 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.