18 °C

Gemeente komt met steunpot voor coronaschade

di 24 november 2020 18.34 uur

DOKKUM -

De gemeente Noardeast-Fryslân gaat dorpshuizen en sportaccommodaties compenseren voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Veel dorpshuizen en sportaccommodaties hebben te maken met misgelopen inkomsten als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus.

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn 32 dorpshuizen. Elk dorpshuis heeft te maken met extra kosten dan wel gemiste inkomsten. De gemeente heeft in totaal 35.000 euro beschikbaar gesteld om dorpshuizen te ondersteunen. De bijdrage wordt op basis van het aantal vierkante meters oppervlak van de dorpshuizen verdeeld. Hierbij worden 3 categorieën te gehanteerd: Dorpshuizen met minder dan 500 vierkante meter ontvangen 750 euro, dorpshuizen tussen de 500 en 900 vierkante meter ontvangen 1.250 euro en dorpshuizen groter dan 900 vierkante meter krijgen 1.750 euro. Deze bijdrage wordt dit jaar nog uitbetaald.

Tegemoetkoming sportaccommodaties
Ook veel amateursportverenigingen en sportaccommodaties ontvangen vanwege de maatregelen rond het coronavirus veel minder inkomsten. Zo mag er sinds 29 september jl. geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig zijn en zijn sportkantines gesloten. De gemeente Noardeast-Fryslân compenseert buitensportaccommodaties door de huren van de maanden oktober en november kwijt te schelden. Verenigingen die een zaal(deel) hadden gehuurd kunnen die in deze maanden kosteloos annuleren. De gemeente loopt hierdoor een bedrag van ruim 18.000 euro aan inkomsten mis. In het voorjaar heeft de gemeente reeds 4 maanden kwijtgescholden. Vanuit Het Rijk wordt een groot deel waarschijnlijk gecompenseerd zodat het geen invloed op de gemeentelijke begroting zal hebben.

Steunpakketten vanuit de Rijksoverheid
Vanuit de Rijksoverheid wordt eenmalig geld toegekend om gemeenten te ondersteunen in de extra gemaakte kosten of de misgelopen opbrengsten bij dorpshuizen. Tot nu toe zijn er twee compensatiepakketten beschikbaar gesteld. De totale omvang van de pakketten bedraagt 2.170.000 euro. Ook voor culturele instellingen en vrijwillige jeugdorganisaties heeft de gemeente middelen ontvangen. Het gaat om een totaalbedrag van 294.000 euro. Er wordt gewerkt aan een voorstel over de verdeling hiervan.

 

Regionaal nieuws

18 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.