14,3 °C

Voor de derde keer: wel of geen huizen in De Warren?

ma 23 november 2020 13.25 uur

BURGUM -

De Warren blijft de gemoederen in en rond Burgum bezighouden. Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad tot tweemaal (1, 2) toe besloot om geen woningbouw toe te staan in het gebied, wordt er door de gemeenteraad - mogelijk in december 2020 - opnieuw over gesproken.

Toeck ziet kansen
Projectontwikkelaar Toeck uit Burgum wil de gemeenteraad een plan aanbieden waarbij er wel huizen worden gebouwd in De Warren. Het bedrijf was verbaasd dat het plan deze zomer niet doorging. Ze zijn daarop zelf gestart met een onderzoek. "We hebben gemeend om er iets van te vinden" zo laat Dennis Heins van Toeck deze site weten. "We zitten in Burgum en zijn toevallig ook nog projectontwikkelaar, we hebben bij de gemeente aangegeven dat we toch kansen zien."

Hoewel er vanuit de politiek veel behoefte is aan plaatjes en schetsen, kan Heins deze nog niet geven. "De ambitie is nu om in de komende weken te komen met een beeld en financiële onderbouwing. We zien geen probleem met natuur en woningbouw. Ruim 50 hectare is te veel voor 150 woningen maar ook te veel voor 'natuurlijk groen'".

Natuurlijk Groen
Het voorstel van Toeck heeft mede ook te maken met het burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen. Dit initiatief moet het komend jaar met een plan komen voor de ontwikkeling van het gebied dat in eigendom is van de gemeente Tytsjerksteradiel. Vanuit de samenleving kunnen ideeën worden aangedragen. Hoewel de gemeente nog geen enkele oproep bestaan er al ingediende plannen voor watergebonden activiteiten, een restaurant/hotel en de realisatie duurzame energie.

Meer aandacht
Er is onder de inwoners van Burgum sinds een maand extra aandacht voor woningbouw omdat het gemeentebestuur met twee plannen kwam om nieuwbouw te realiseren aan de Elingsloane en Kloosterlaan. Dit levert veel verzet op vanuit de omwonenden. Dankzij dit NIMBY-effect zijn er nu ook meer voorstanders gekomen voor wonen in De Warren.

Op 10 december zal de gemeenteraad het burgerinitiatief van Natuurlijk Groen bespreken. Tijdens deze bespreking zal de visie van Toeck (die dan gereed moet zijn) ook meegenomen kunnen worden. Als de gemeenteraad daarover positief is, zal de projectontwikkelaar een uitgebreider plan ontwikkelen.

Lees ook dit artikel bij onze collega's van Friesch Dagblad

 

Regionaal nieuws

14,3 °C

7 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.